WarmteWijzer - veelgestelde vragen

Algemeen

Dit wordt bepaald aan de hand van data van RVO en het CBS gebaseerd op het type huis, bouwjaar en aantal personen in huis. Uiteraard zal er een verschil zijn tussen het gemiddelde en een specifiek adres maar deze aanpak zorgt voor de beste schatting als het eigen gebruik niet bekend is.

Op basis van het type verwarmingsinstallatie (wel of geen combiketel of warmtepomp) het type badkamer en het aantal personen wordt bepaald hoeveel tapwater nodig is en welke CW klasse. Op basis van het type warmteopwekker (ketel, warmtepomp, wel of geen boiler) wordt het verbruik berekend.

De investering van de producten is bepaald aan de hand van gemiddelde prijzen die zowel kleine als grotere installateurs hanteren. In de adviestool hebben wij hierop de volgende toelichting gegeven: Dit betreft een prijsindicatie inclusief standaard installatie en BTW. De uiteindelijke prijs kan afwijken en wordt bepaald door de installateur.

Op basis van het elektriciteitsverbruik dat verwacht wordt. De gasrekening gaat naar 0, de elektriciteitsrekeneing wordt hoger. Het verschil is de besparing. Door de consumenten adviesprijs te delen door de besparing wordt een terugverdientijd bepaald.

Op basis van het verwachte gas en elektriciteitsverbruik. Van zowel gas als elektriciteit is bekend hoeveel CO2 er vrijkomt bij gebruik of opwek. Deze getallen (CBS) worden vermenigvuldigd met het gebruik en dat levert de CO2 uitstoot. De oorspronkelijke hoeveelheid minus de hoeveelheid na vervanging is de besparing.

CV-ketels

Op basis van het geschatte of historische verbruik en in combinatie met het huidige type verwarming wordt uitgerekend wat het nieuwe verbruik wordt in combinatie met een nieuwe HR ketel. Het verschil in rendement tussen het oude toestel een de nieuwe ketel wordt hierin dus meegenomen

Hybride warmtepompen

Er wordt uitgerekend wat het benodigde verwarmings vermogen is bij 4°C en dat wordt naar beneden afgerond. Is dat dus bijvoorbeeld 4,5 kW dan wordt een 4kW Elga geadviseerd. Is het benodigde vermogen groter dan 6 kW dan wordt de 6kW versie geadviseerd

Op basis van het geschatte of historische verbruik en het type installatie/afgiftesysteem wordt uitgerekend hoeveel warmte door de hybride geleverd kan worden bij buitentemperaturen boven 4°C. Op basis daarvan in combinatie met de COP bij bepaalde buitentemperaturen wordt bepaald wat het stroomverbruik van de hybride zal zijn. De overige warmtevraag wordt door de HR-ketel ingevuld en dus met het bijbehorende rendement uitgerekend naar een nieuwe gasverbruik.

Elektrische warmtepomp

Bij de elektrische warmtepomp wordt er vanuit gegaan dat alle warmte door de warmtepomp geleverd moet worden. Op basis van het geschatte of historische verbruik in combinatie met de oude ketel wordt uitgerekend wat de totale warmtevraag is geweest. Vervolgens wordt bepaald wat de warmtevraag is bij welke buitentemperatuur en met de bijbehorende COP bepaald wat het stroomverbruik van de warmtepomp wordt. Het gasverbruik valt hierbij uiteraard terug naar nul.

Op basis van de warmtevraag wordt uitgerekend wat het benodigde vermogen is bij een buitentemperatuur van -10°C. Vervolgens wordt in de range van de Mercuria gekeken naar het dichtstbijzijnde vermogen dat groter is dan het benodigde vermogen.