Over duurzaam wonen 

Over duurzaam wonen

Warmte is een kostbaar bezit

Dat er warmte is als we er om vragen, is sinds de introductie van de cv-ketel zo gewoon dat we er niet bij stil staan hoe kostbaar warmte echt is. Dat wordt nu vaak pas duidelijk op de momenten dat je cv-ketel het even niet doet. Onderzoek laat zien dat in een gemiddeld huishouden niet je auto, maar je cv-ketel de grootste energieverbruiker is en dus zorgt voor de meeste CO2-uitstoot. Dat ligt niet alleen aan de cv-ketel zelf, maar ook aan waar en hoe je woont.

Wat betekent de energietransitie voor jou?

In het klimaatakkoord is afgesproken dat het verbruik van aardgas door Nederlandse huishoudens de komende jaren flink moet verminderen. Dat betekent niet per definitie een toekomst zonder cv-ketel, maar wel dat de rol van de cv-ketel bij het verwarmen van je huis zal veranderen. Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen, maar dat kan alléén als we slim gebruikmaken van de aanwezige alternatieven.

Het klimaatakkoord. Wat betekent dat voor jou?

Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet; een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 te halen zullen we allemaal een bijdrage moeten leveren. Dat begint met het tegengaan van verspilling door woningen en gebouwen beter te isoleren. Stap 2 is zoveel mogelijk energie opwekken met behulp van duurzame bronnen zoals zonlicht, wind en water. De laatste stap is zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie.

De richtlijnen voor bouwend Nederland zijn dat na 2021 nieuwbouw woningen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Dat betekent geen aardgas aansluiting meer in nieuwbouwwoningen. De energie die nog nodig is komt dan uit groene bronnen zoals zonne-energie, warmtepompen, of aardwarmte.

CV-installaties in bestaande huizen mogen echter gewoon blijven hangen en onderhouden worden. Alle HR cv-ketels van Remeha zijn geschikt om onderdeel uit te gaan maken van een hybride verwarmingssysteem. Zo kan je met een bestaande cv-installatie je woning ook later nog verduurzamen. Vraag een installateur naar de mogelijkheden.

 

 

Vind een installateur