Remeha Renewables professional

Nieuws en actualiteit

De visie van Remeha op een duurzame wereld

Wereldwijd zoekt de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven naar oplossingen voor duurzame energie. Om de leefbaarheid van de aarde naar de toekomst veilig te stellen, zullen we ons energiesysteem drastisch moeten veranderen. Het einddoel zoals in de klimaattop in Parijs overeengekomen is helder. Hiervoor is een neutrale bebouwde omgeving in 2050 is essentieel.

Doelstellingen Klimaattop Parijs 2050 

Visie van Remeha

Bij Remeha geloven we dat de toekomst zal bestaan uit multi-energieoplossingen. Hierbij gaat het om een systeembenadering van bron tot gebruiker. Door het slim benutten van de infrastructuur van zowel elektriciteit, warmte als gas kan optimaal gebruik gemaakt worden van zon- en windenergie. Vanwege het wisselende aanbod van weersafhankelijke bronnen, zoals wind en zon is opslag cruciaal, zowel op kort termijn (accu voor het opvangen van pieken en dalen gedurende de dag) als op lang termijn (energie opslaan in een gasvorm ‘power to gas’ en biogas). Deze overschotten van duurzame bronnen worden omgezet in schoon gas. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, zal er een continue afweging gaan plaatsvinden van centraal versus decentraal opwekken van energie in relatie tot de bestaande energie-infrastructuur.

We moeten ons in de toekomst steeds per situatie afvragen wat de beste manier is om in onze energiebehoefte te voorzien. De belangrijkste speerpunten hierbij zijn:

 • CO2-neutraal in 2050 kan, indien op het doel gestuurd wordt en alle energiedragers in beschouwing worden genomen. Dus met elektriciteit, warmte en schoon gas!
 • Energie opslag is essentieel om duurzame opwek met zon en wind te integreren in het energiesysteem. Korte termijn opslag zal in accu plaatsvinden, lange termijn zal in gas gaan plaatsvinden waarvoor het huidige gasnet als ‘accu’ en als distributienet voor schoon gas fungeert.
 • Focus op transformatie van de bestaande bebouwde omgeving. 85% van de huizen in 2050 is nu al gebouwd!
 • Stel de bewoner centraal en zorg dat energie voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk is en blijft.
 • Stabiel overheidsbeleid en het hanteren van de juiste kaders is essentieel.
 • Samenwerken is nodig om de energietransitie mogelijk te maken.

CO2-neutraal wonen is géén toekomst, dat kan nu al!

Volgens ons gaat het om CO2-reductie tot nul, met behoud van comfort én een oplossing die betaalbaar is. Toekomstmuziek of werkelijkheid? Het kan nu al! We hebben onderzoek gedaan om te zoeken naar de goedkoopste en meest duurzame manier om een maximale CO2-reductie te realiseren. Uitgangspunt is schone energie zonder CO2-uitstoot tegen de laagste maatschappelijke kosten. Inmiddels zijn er al een aantal bestaande woningen getransformeerd naar een CO2-neutrale woning.


Deze woningen zijn voorzien van:

 • Toepassen van een micro-WKK. Deze micro-WKK komt in plaats van de cv-ketel en is zonder grote aanpassingen in de cv-installatie te plaatsen.
 • Plaatsen van PV-panelen. Daardoor wordt er ook stroom opgewekt als de micro-WKK niet in bedrijf is. Plaats er niet niet ‘zoveel mogelijk’, maar het aantal dat nodig is om aan de energievraag te voldoen.
 • Plaatsen van een accu. Eventuele pieken of dalen worden door de accu weggeregeld. De elektriciteitsmeter zal hierdoor vrijwel altijd op '0' staan waardoor de impact op het milieu naar het absolute minimum daalt.
 • Toepassen van schoon gas. Zodra het aardgas wordt vervangen door synthetisch of groen gas is sprake van een volledig duurzaam wonen concept waarbij de CO2-uitstoot daadwerkelijk op '0' staat.
 • Optioneel is de combinatie met een elektrische oplaadpaal. Het is mogelijk om de opgewekte elektriciteit te gebruiken voor het opladen van de elektrische auto.

Voordelen van de CO2 nul-woning

Na het instellen van deze maatregelen zien we een aantal grote voordelen:
 • Inpasbaar in de huidige situatie, dus snel te installeren zonder dat er grote aanpassingen aan het huis of de cv-installatie nodig zijn met behoud van het comfort.
 • De CO2-uitstoot van een gemiddeld huishouden wordt van 5000 kg CO2 terug gebracht tot 1000 kg CO2.
 • De waarde van een duurzaam huis is groter dan dat van een ‘normaal’ huis.
 • De (maandelijkse) meerkosten ten opzichte van de huidige standaard met cv-ketel zijn de laagst mogelijke van alle huidige bestaande oplossingen met de grootste CO2-reductie.
 • Toekomstbestendig, doordat het systeem zo wordt ingericht dat afschaffing van salderingsregeling (het terugleveren van zonne-energie aan de energiemaatschappij) geen impact heeft.
 • Schone, goedkope en beschikbare energie voor eigen elektrisch vervoer binnen de bestaande energie infrastructuur.


> Bekijk hier de folder Transitie naar een CO2-neutrale toekomst
> Lees hier het persbericht