Nieuws

Remeha: groene belofte

Remeha biedt het meest uitgebreide scala aan duurzame oplossingen met onder meer een groene cv-ketel met hoger rendement, cv-ketel op groen gas, warmtepompen, zonlichtsystemen en hybride oplossingen. Voor elk type woning kan hiermee een maximale energiebesparing worden gerealiseerd. 

Op woensdag 28 maart 2018 is er een manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Het manifest is een advies waarin staat dat er een rendementseis geformuleerd gaat worden voor verwarmingsinstallaties in gebouwen om de energietransitie te versnellen. Deze rendementseis dient dan zo geformuleerd te worden dat deze beter is dan het huidige rendement met een op zichzelf staande cv-ketel.

Dit manifest heeft géén betrekking op de huidige cv-ketel, die je nu thuis hebt of koopt. Ook na 2021 kan de cv-ketel worden toegepast. De cv technologie zal zich aanpassen aan de beschikbare duurzame energievormen die er (op dat moment) zijn. Remeha biedt voor iedere woning een geschikte duurzame oplossing.  

Wil je verduurzamen? Dat kan nu al!
Remeha is ook groot voorstander om de verduurzaming te versnellen. Hiervoor hebben we nu al diverse duurzame oplossingen beschikbaar. Welke mogelijkheden zijn dit?

- Het bijplaatsen van een warmtepomp bij een bestaande cv-ketel. Remeha biedt een volledige nieuwe line-up intelligente warmtepompen voor elk type woning, van appartement tot vrijstaande villa.

- Het plaatsen van een warmtepomp in een goed geïsoleerde woning met vloerverwarming. 

- Een andere mogelijkheid is om de bestaande cv-ketel te combineren met zonlichtsystemen. De zon is een oneindige energiebron die in de gebouwde omgeving voor een enorme reductie van ons fossiele energiegebruik kan zorgen. Remeha biedt diverse zonlichtoplossingen.

- Eén van de mogelijkheden is dat de cv-ketel op groen gas functioneert of op een mengvorm van groen gas met ander calorisch gas, dit is nu al mogelijk. Ook het gebruik van waterstof kan in de toekomst tot één van de mogelijkheden behoren. 

Lees meer over Remeha's visie op de energietransitie


Wil jij meer weten over subsidie?
Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort product en de energieprestatie.

Lees meer