Tips & advies - Hulp bij problemen

Hulp bij

Problemen met
de installatie

Als je problemen hebt met de cv-installatie kan dat verschillende oorzaken hebben. Hieronder hebben we een aantal van de meest voorkomende problemen (én de bijbehorende oplossingen) opgesomd.

De cv-ketel werkt niet

Controleer of de ketel aanstaat en of de instellingen op de thermostaat juist zijn. Kijk vervolgens naar de storingstabel in de gebruikershandleiding van jouw ketel en volg de instructies. Kun je het probleem niet eenvoudig zelf verhelpen, neem dan contact op met jouw installateur.

 

De temperatuur in mijn woning ligt hoger dan de temperatuur die ik heb ingesteld

Mogelijk is de driewegklep of thermostaat defect. Neem hiervoor contact op met jouw installateur. Hij kan op locatie de oorzaak bepalen.

 

De waterdruk is te laag (minder dan 1,5 bar)

De waterdruk dient tussen de 1,5 en 2 bar te liggen. Wanneer de waterdruk te laag is, moet je de installatie bijvullen. Volg hiervoor de instructies in de gebruikershandleiding van jouw toestel of kijk op onze YouTube-pagina.

 

Ik hoor tikkende geluiden in de cv-leidingen

Een mogelijke oorzaak is dat er te veel lucht in het systeem zit. Je kan dan de installatie ontluchten en bijvullen. Volg hiervoor de instructies in de gebruikershandleiding van jouw toestel of kijk op onze YouTube-pagina. Gaan de geluiden hierna niet weg, neem dan contact op met jouw installateur.

 

Ik hoor stromingsgeluiden in de cv-leidingen

Controleer allereerst de doorstroming. Zet hiervoor de radiotoren voldoende open. Een mogelijke andere oorzaak is dat er te veel lucht in het systeem zit. Je kan dan de installatie ontluchten en bijvullen. Volg hiervoor de instructies in de gebruikershandleiding van jouw toestel of kijk op onze YouTube-pagina. Gaan de geluiden hierna niet weg, neem dan contact op met jouw installateur.

 

Er is ernstige waterlekkage onder of bij de ketel

Neem bij (ernstige) waterlekkage altijd contact op met jouw installateur. Hij kan op locatie de oorzaak bepalen.

 

Wanneer en hoe moet ik mijn cv-ketel resetten?

Een reset is een tijdelijke oplossing waarmee je een storing tijdelijk negeert. Het is geen oplossing van de storing, maar zorgt ervoor dat je even kan douchen of de verwarming kan aanzetten. Hoe je de ketel kunt resetten staat in de gebruikershandleiding.

 

Het display vertoont een storingscode

Mogelijk kun je de storing zelf verhelpen. Raadpleeg hiervoor de storingstabel in de meegeleverde gebruikershandleiding. Echter, sommige storingen zijn niet zelf te verhelpen. In dat geval raden wij je aan om contact op te nemen met jouw installateur. Hij kan ter plekke de oorzaak van de storing bepalen en eventueel het probleem verhelpen.

 

Wanneer en hoe moet ik de cv-installatie ontluchten?

De cv-installatie moet worden ontlucht wanneer je een geluid in de leidingen hoort of wanneer de radiatoren slechts gedeeltelijk warm worden. Hoe je de ketel kunt ontluchten, lees je in de gebruikershandleiding van je cv-ketel, of kijk op onze YouTube-pagina.

 

Wanneer en hoe moet ik mijn cv-installatie bijvullen?

Als de radiatoren niet of slechts gedeeltelijk warm worden en er komt geen lucht uit tijdens het ontluchten, kan het zijn dat de waterdruk van jouw cv-installatie te laag is. De waterdruk is af te lezen van de waterdrukmeter. Als de waterdruk te laag is (onder 1,5 bar), moet je de installatie bijvullen. Hoe je dat doet, kun je nalezen in de handleiding van je cv-ketel of kijk op onze YouTube-pagina. Mocht je er dan nog niet uitkomen, neem dan contact op met jouw installateur.

 

Wanneer en hoe moet ik water aftappen?

Het water in jouw cv-installatie mag alleen worden afgetapt als dat strikt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als je de installatie laat vervangen. Als je de installatie vaak met vers water vult, kan er ernstige roestvorming optreden. Raadpleeg daarom altijd eerst jouw installateur.

 

De ketel begint lang van tevoren met branden

Onze huidige toestellen zijn modulerende toestellen. Dit houdt in dat de cv-ketels de gewenste temperatuur trapsgewijs behalen. Daardoor kan de cv-ketel langer van tevoren beginnen met branden. Dit is een zuinige manier van stoken.

 

Mijn ketel maakt veel geluid

Een geluidsklacht kan veel oorzaken hebben. In principe produceren onze cv-ketels niet of nauwelijks geluid. Wanneer dit wel het geval is, neem dan contact op met jouw installateur. Hij kan ter plekke nagaan wat de geluidsklacht veroorzaakt en die mogelijk verhelpen.

 

Ik heb een open haard, waardoor de andere ruimtes niet meer warm worden

Wanneer de open haard zich in dezelfde ruimte bevindt als de thermostaat kan het zijn dat de gewenste temperatuur dankzij de open haard wordt bereikt. Hierdoor zal de cv-ketel niet verder in bedrijf gaan en worden de andere ruimtes niet verwarmd. Wanneer dit het geval is, kun je kiezen voor drie oplossingen:
  • Open haard-functie
    Deze functie is op de iSense thermostaat in te schakelen. Wanneer je de open haard-functie inschakelt, zal de cv-ketel op de laatst gemeten cv-watertemperatuur blijven doorstoken en zal er geen rekening meer gehouden worden met de huidige ruimtetemperatuur. Je kunt vervolgens de ruimtes afzonderlijk regelen met de thermostaatkranen.
  • Weersafhankelijk regelen
    Met weersafhankelijk regelen, regel je de temperatuur in huis niet op basis van de ruimtetemperatuur, maar op basis van de buitentemperatuur.
  • Mobiele thermostaat
    We hebben ook thermostaten in het assortiment die niet verplicht aan de muur gemonteerd moeten worden. De iSense RF is een draadloze thermostaat die je kunt meenemen naar de ruimte waarvan je de temperatuur wilt regelen.

 

Mijn probleem staat er niet tussen

Er zijn nog andere problemen mogelijk die we hier niet voorzien hebben. Neem bij een ongenoemd probleem contact op met jouw installateur. Indien je geen vaste installateur hebt, dan kun je een cv-installateur zoeken via onderstaande link.

Zoek een installateur