Duurzame oplossingen

Over duurzaam wonen

Wat betekent de Energietransitie voor jou?

Bron: Energietrends 2016 - www.energietrends.info

Warmte is een kostbaar bezit

Dat er warmte is als we er om vragen is sinds de introductie van de cv-ketel zo gewoon, dat we er niet bij stil staan hoe kostbaar warmte echt is. Dat wordt nu vaak pas duidelijk op de momenten dat je cv-ketel het even niet doet.

Onderzoek laat zien dat in een gemiddeld huishouden niet je auto, maar je cv-ketel de grootste energieverbruiker is en dus zorgt voor de meeste CO2-uitstoot. Dat ligt niet alleen aan de cv-ketel zelf, maar ook aan waar en hoe je woont. In het klimaatakkoord is afgesproken dat het verbruik van aardgas door Nederlandse huishoudens de komende jaren flink moet verminderen. Dat betekent niet per definitie een toekomst zonder cv-ketel, maar wel dat de rol van de cv-ketel bij het verwarmen van je huis zal veranderen. 
Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen, maar dat kan alléén als we slim gebruikmaken van de aanwezige alternatieven.

Het klimaatakkoord. Wat betekent dat voor mij?

Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet, een halvering van de CO2-uitstoot in 2030, te halen zullen we allemaal een bijdrage moeten leveren. Dat begint met het tegengaan van verspilling door woningen en gebouwen beter te isoleren. Stap 2 is zoveel mogelijk energie opwekken met behulp van duurzame bronnen zoals zonlicht, wind en water. De laatste stap is zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen zoals aardgas en olie. 

De richtlijnen voor bouwend Nederland zijn dat na 2021 nieuwbouw woningen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Dat betekent geen aardgas aansluiting meer in nieuwbouwwoningen. De energie die nog nodig is komt dan uit groene bronnen zoals zonne-energie, warmtepompen, of aardwarmte.

Cv-installaties in bestaande huizen mogen echter gewoon blijven hangen en onderhouden worden. Alle HR cv-ketels van Remeha zijn geschikt om onderdeel uit te gaan maken van een hybride verwarmingssysteem. Zo kan je met een bestaande cv-installatie je woning ook later nog verduurzamen. Vraag een installateur naar de mogelijkheden.

 

Doe de Wooncheck

Duurzaam begint met
hoe je woont

Doe de Wooncheck

 

Heeft gas nog toekomst?

Zeker is dat na alle aardbevingen en verzakkingen de rol van het (Groningse) aardgas de komende jaren tot een minimum zal worden beperkt. Omdat veel bestaande huizen niet geschikt zijn voor een all-electric oplossing zonder dat er ingrijpend verbouwd hoeft te worden, wordt er gezocht naar alternatieven voor aardgas.

Een van de opties is het maken van synthetisch gas met stroom die is opgewekt uit wind en zonne-energie. Of het bijmengen van groen Biogas aan aardgas, maar ook waterstof zou een alternatief kunnen zijn. De grootste uitdaging bij deze alternatieven is voorlopig nog het maken van grote volumes.

Lees hier meer over waterstof als een duurzame oplossing.

Van gas hybride naar all-electric?

Met de klimaatdoelstellingen van Parijs in het achterhoofd en de directe gevolgen van de gaswinning in Groningen, heeft de overheid ingezet op een all-electric toekomst. Een (hybride)warmtepomp en elektrisch koken en rijden. Maar is dat reëel?

Het elektriciteitsnet in Nederland is ingericht op een maximale belasting van 3,5 kW. Schakelt Nederland massaal over op warmtepompen en elektrisch rijden, dan neemt de piekvraag per huishouden toe van 0,9 kW nu, naar 4,4 kW bij koude dagen in 2050. Daarvoor zal het net verzwaard moeten worden.

Het aandeel duurzaam opgewekte energie is daarnaast nog beperkt. Dat betekent dat kolencentrales voorlopig nog onze stroom opwekken. Er is dus nog een flinke weg te gaan. Tussen 2018 en 2050 zitten nog twee “ketellevens.” Dat betekent dat er tijd is voor fasering in de weg naar een CO2-neutrale samenleving.

 

Hoe schoon is volledig elektrisch wonen en verwarmen?

Op dit moment is (volledig) elektrisch wonen alleen schoon als je in staat bent om zelf je stroom op te wekken en op te slaan of wanneer je stroom afneemt van een echt groene aanbieder. Omdat nog slechts een klein deel van alle stroom duurzaam opgewekt wordt, is de echte milieuwinst van 100% elektrisch wonen zonder eigen stroomvoorzieningen nog beperkt. Dat wil niet zeggen dat je helemaal niks hoeft te doen. Ook hier geldt dat alle kleine beetjes helpen om toekomst gericht te gaan wonen en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen.

Met alle maatregelen die de overheid op dit moment neemt, denk aan het plaatsen van windmolenparken op zee en het stimuleren van innovaties, zal het aandeel groene stroom en daarmee het milieu-effect van 100% elektrisch wonen alleen maar toenemen.

 

De visie van Remeha op een duurzame wereld.

Bekijk onze visie

 

Wie gaat de verduurzaming betalen?

Om draagvlak te houden voor de energietransitie doet de Overheid er veel aan om consumenten niet op hoge kosten te jagen. Zo trekt het kabinet jaarlijks miljoenen euro’s uit voor verduurzaming. Denk daarbij aan windparken op zee, maar ook aan het opzetten van een Europees netwerk waarmee landen elkaar duurzaam opgewekte energie kunnen leveren op het moment dat eigen duurzame bronnen het even laten afweten.

Om verduurzaming door zowel particulieren als bedrijven te stimuleren geeft de Overheid ISDE-subsidie op duurzame apparaten. Daarnaast wordt er nagedacht over financierings- of huuroplossingen, waarmee de aanschaf van een duurzame installatie voor zoveel mogelijk mensen haalbaar wordt.

 

 

Ben je met duurzaam wonen ook goedkoper uit?

In het geval van zonnepanelen, een hybride installatie of een zonneboiler vertaalt de investering zich direct in lagere energiekosten. Kies je voor een all-electric oplossing zonder ook zelf zonnepanelen te plaatsen, dan kunnen de energiekosten stijgen.

De verwachting is wel dat investeringen in de verduurzaming van je huis zullen resulteren in een hogere verkoopprijs ten opzichte van vergelijkbare huizen die niet verduurzaamd zijn. Op die manier verdien je je investering bij verkoop weer geheel of gedeeltelijk terug. Om de overgang naar duurzaam wonen verder te stimuleren zal de Overheid de prijs van stroom goedkoper en en die van gas duurder maken.