Label C

Jouw kantoorgebouw klaar voor de toekomst.

De energietransitie raakt ons allemaal en de komende jaren zullen ook alle bedrijven, woningcorporaties en vastgoedeigenaren hier steeds meer mee te maken krijgen. Zo heeft de Nederlandse overheid bepaald dat alle kantoren boven de 100 m2 die verhuurd worden in 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Dit heeft een grote impact op de bestaande voorraad kantoorgebouwen. Bijna de helft voldoet gelukkig al aan de Label C verplichting voor kantoren. 

Ben jij er al klaar voor? En wat kan je nu, als je dit nog niet bent, al doen zodat jouw vastgoed wel gereed is voor de toekomst en de nieuwe wet- en regelgeving? Remeha helpt je graag met dit vraagstuk. We bieden oplossingen op elk ambitieniveau. Hoe mooi is het om klaar voor de toekomst te zijn met financiële zekerheid en een lage investering?

Voor wie zijn de nieuwe regels van toepassing?

In het Bouwbesluit is opgenomen dat kantoren boven de 100m2 die verhuurd worden energielabel C moet hebben. Dit geldt ook voor een kantoor met loods of productiehal indien 50% van het bruto vloeroppervlakte kantoorruimte is.

De verplichting geldt niet voor:

  • Kantoor(ruimte) welk gebruikt wordt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie);
  • Monumenten met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten
  • Vastgoed dat binnen twee jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend. 


 

Checklist

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal en verplicht, energielabel C hebben. Voldoet het pand niet aan de eisen dan mag het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt volgens het Bouwbesluit. Het RVO adviseert 4 stappen om dit te realiseren: 

Bekijk de checklist

Wat biedt Remeha?

  • Een passend voorstel voor een upgrade naar energielabel C en indien jouw ambitie verder reikt zelfs naar energieneutraal
  • Je bent klaar voor de toekomst met het hoogste comfort
  • Oplossingen die financiële zekerheid bieden en een lage Total Cast of Ownership
  • Oplossingen op elk ambitieniveau. Of dit nu gas, hybride of all-electric oplossingen zijn
  • Minimale verbouwing met minimale overlast bij de meeste oplossingen

Vraag advies

 

Voorbeeld C

In gebouwen met een sterk verouderde installatie kan het al veel schelen indien de oude cv-ketel wordt vervangen door een moderne hoog rendement cv-ketel. In bepaalde situaties is alleen het vervangen van de cv-ketel niet voldoende en zijn er meer Remeha oplossingen beschikbaar.

Voorbeeld B

Met warmteopwekking is meer mogelijk door de installatie te upgraden naar een hybride uitvoering. Een hybride systeem is een cv-ketel aangevuld met een duurzame bron zoals bijvoorbeeld zonnewarmte, een absorptiewarmtepomp of een elektrische warmtepomp. De cv-ketel functioneert dan bijvoorbeeld alleen nog bij de koude dagen.

Voorbeeld A

Indien het de ambitie is om een kantoorgebouw direct van een energielabel A te voorzien zijn aanvullende maatregelen mogelijk. Het ligt voor de hand om dan ook geen gas (ook geen hybride) toe te passen en een elektrische warmtepomp in te zetten voor de verwarming van het kantoorpand.

Producten