Remeha Connect voorspelt het onderhoud aan jouw cv-ketel

Remeha Connect

Dashboard

Het Remeha Connect dashboard is het portal voor de installateur waar hij toegang heeft tot zijn ketelpark.
In het Remeha Connect dashboard worden de volgende zaken getoond:
  • Status totale ketelpark
  • Status individuele ketels
  • Datapunten per ketel
  • Trends per datapunt
  • Meldingen met betrekking tot voorspellend onderhoud
  • Meldingen met betrekking tot storingen


De status van de ketels wordt weergegeven in drie kleuren.

Groen = Status OK
Er hoeft geen actie ondernomen te worden. De installateur kan op eigen inzicht onderhoud aan de ketels inplannen.

Oranje = Inplannen
Hier worden de ketels getoond, die -op basis van Remeha Connect informatie- onderhoud nodig hebben omdat ze anders binnen afzienbare tijd op storing gaan. Wanneer een ketel een oranje status krijgt wordt de installateur hier automatisch via het dashboard en via een e-mail melding van op de hoogte gesteld.

Rood = Storing
Ketels met een acute storing worden rood aangeduid. Ook hier wordt de installateur automatisch direct van op de hoogte gesteld via het dashboard en via een e-mail melding. Naast de statusmeldingen kan de installateur per ketel detailinformatie opvragen om een goed beeld te krijgen over het functioneren van de betreffende ketel. Trends en grenswaarden zijn hiervoor de basis. Tevens is het dashboard de plek voor de installateur om ketels aan zijn account toevoegen en te beheren.