Utiliteit zonlicht
RemaSOL

RemaSOL-vaten

Sanitair warmwatertanks voor middelgrote toepassingen

Kenmerken

 • Royale hoeveelheid aan gratis warm water
 • Gelaagdheid voor waarborging efficiëntie
 • Diffussorsysteem voor gelaagdheid in buffer
 • Combinatie met combi en solo cv-ketel mogelijk

Eigenschappen

 • Buitenmantel van ABS
 • Geïsoleerd door 50 mm CFK-vrij schuimplastic
 • Mogelijkheid tot aansluiten van extra warmtebron
 • Tank door magnesiumanode beschermd tegen corrosie

Aan de slag

met de RemaSOL-vaten

Uitvoeringen en prestaties

RemaSOL 200 C-25

 • 225 liter boilervat
 • Hoogte 1423 mm
 • Leeggewicht 106 kg

RemaSOL 300 C-25

 • 300 liter boilervat
 • Hoogte 1796 mm
 • Leeggewicht 129 kg

RemaSOL 400 C-25

 • 400 liter boilervat
 • Hoogte 1672 mm
 • Leeggewicht 156 kg

RemaSOL 500 C-25

 • 500 liter boilervat
 • Hoogte 1787 mm
 • Leeggewicht 188 kg

Prestaties

Primair Circuit : zonnewisselaar  200C-2S 300C-2S 400C-2S 500C-2S
Maximale werktemperatuur °C 110
Maximale werkdruk bar 10
Volume van de wisselaar liters 5,6 8,1 10,1 12,8
Oppervlak wisselaar 0,84 1,2 1,5 1,9
Primair Circuit : extra wisselaar
Maximale werktemperatuur °C 110
Maximale werkdruk bar 10
Volume van de wisselaar liters 5,1
Oppervlak wisselaar 0,76
Drukverlies bij 2 m³/uur kPa 4
Secondaire Circuit: Sanitair Warmwater
Maximale werktemperatuur °C 95
Maximale werkdruk bar 10
Watervolume liters 225 300 400 500
Zonnevolume liters 150 195 250 195
Bijvulniveau liters 75 105 150 340
Energie-efficiëntieklasse   C D
Gewicht
Gewicht leeg (compleet) kg 106 129 156 188
Prestaties primair circuit: extra wisselaar
Opgenomen vermogen (1) kW 24
Prestaties
Debiet per uur (∆T=35 °C)(1) liter/u 590
Specifiek debiet in 10 min. (∆T= 30°C)(2) liter/10 min 150 200 270 305
Stilstaandsverlies (∆T=45K) (3) kWh/24h 1,8 2,2 2,6 3
Warmteverliesfactor Cr Wh/24u.L.k 0,23 0,2 -
Warmhoudverlies (S) W 75 92 108 125

(1) Primaire temperatuur: 80°C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 45°C - Primair debiet: 2 m3/h
(2) Primaire temperatuur: 80 °C - Ingang sanitair koud water: 10°C - Uitgang sanitair warm water: 40°C - Voorraad sanitair warm water: 65°C
(3) Voldoet aan de eisen van de norm EN 12977-1

Installatie en onderhoud tips

Aansluiten

Aansluiten

 • Plaats het boilervat zo dicht mogelijk bij een tappunt om warmteverlies in de leidingen tot een minimum te beperken.
 • Het buffervat moet verticaal worden opgesteld op een opstort die het gewicht kan dragen.
 • Aangezien kunststoffen onderhevig aan temperatuurschommelingen zijn, raden we af thermische isolatie bij een temperatuur lager dan 15 °C te monteren.
Installatie vullen

In gebruik nemen

 • Vullen van het primaire zonnecircuit wordt gedaan met een vulstation. In de handleiding wordt stap voor stap beschreven hoe men veilig te werk gaat.
Onderhoud

Onderhoud

 • De gehele installatie is onderhoudsarm. Onderhoud van het systeem, inclusief de zonnecollectoren, volstaat met een korte inspectie, bijvoorbeeld gelijktijdig met het onderhoud van de cv-ketel.
 • Vervanging van de magnesium anodes zal rond 7-10 jaar noodzakelijk zijn.

Documentatie en downloads