Duurzame oplossingen
voor appartementen

Ontdek wat de mogelijkheden zijn

Neem initiatief voor het collectief

Woon je in een appartement dan is verduurzamen een collectieve aangelegenheid. De vereniging van eigenaren of Woningbouwvereniging is verantwoordelijk voor het gebouw, het onderhoud en de installaties. Zelf verbeteringen aanbrengen aan de buitenkant van je woning is dan niet mogelijk. Dat wil niet zeggen dat je als bewoner helemaal niks kan doen. Naast verbeteringen in je eigen leefomgeving kan je ook een rol spelen om de verduurzaming van het gebouw op gang te brengen.

 

VvE moet ook verduurzamen

Maak een meerjaren onderhoudsplan

Vaak zijn Verenigingen van Eigenaren niet enthousiast om te gaan verduurzamen, omdat daar een extra investering voor nodig is. Met de maatregelen die de regering neemt om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen, ontkomen ook VvE’s niet aan verduurzaming van hun panden.

Om in de kosten van verduurzaming tegemoet te komen heeft de Overheid nog tot eind 2018 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor isolatiemaatregelen specifiek voor VvE’s. Met deze subsidie kan tot 20% van de investering in bijvoorbeeld dak-, vloer- of gevelisolatie bekostigd worden. Het restbedrag moet door de VvE zelf worden opgebracht. Isoleren is een investering die loont. Afhankelijk van het appartement kan de investering zich namelijk al binnen vier jaar terugverdiend hebben.

Deskundig advies
Een gebouw verduurzamen is maatwerk. Met de regeling Energiebesparing eigen huis kan een VvE subsidie krijgen voor energieadvies. Hiermee bepaalt de VvE samen met specialisten welke maatregelen het beste passen bij hun woonsituatie.

 

 

Wat kan ik zelf doen