• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

All-electric warmtepomp, wat is het en hoe werkt het?

Er wordt veel gesproken over de energietransitie. Uiteindelijk nemen we afscheid van fossiele brandstoffen en dan vormt het gebruik van een all-electric warmtepomp een goed alternatief. Of een dergelijke installatie toepasbaar is in een woning, hangt af van de omstandigheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen nieuwe en bestaande woningen. Omdat nieuwbouwwoningen beter geïsoleerd zijn dan bestaande woningen zijn ze vaak beter voorbereid op toepassing van een all-electric warmtepomp.

Hoe werkt een all-electric warmtepomp?

https://www.youtube.com/watch?v=oA_QKLMDs7Q&feature=youtu.be

Een all-electric warmtepomp werkt op stroom. De installatie haalt warmte uit de lucht of het (grond)water om een woning of water te verwarmen. Hierbij is het niet langer nodig een cv-ketel op gas te gebruiken om warmte en warm water te produceren. Omdat een warmtepomp niet direct grote hoeveelheden warm water levert, bijvoorbeeld om te douchen, wordt een boiler aan de installatie toegevoegd om voldoende warm water op voorraad te houden. Een boiler kan zowel los als geïntegreerd worden geleverd. Een losse boiler heeft het voordeel dat het volume optimaal kan worden afgestemd op de situatie van de klant.

Minder CO2-uitstoot met een warmtepomp

Een all-electric warmtepomp haalt een groot deel van de warmte uit lucht, water of bodem en gebruikt daar op een doeltreffende manier elektriciteit voor. Natuurlijk speelt CO2-uitstoot ook een rol bij de keuze. Het gebruik van een all-electric warmtepomp leidt tot minder CO2-uitstoot rondom de woning, omdat er geen fossiele brandstof wordt verbruikt. Om CO2-uitstoot te verminderen en de energierekening te verlagen, kan men overwegen zonnepanelen aan te schaffen om voor extra, duurzaam opgewekte elektriciteit te zorgen.

Toepassing warmtepomp in nieuwbouw en bestaande bouw

Wanneer is een all-electric warmtepomp het meest effectief? Bij nieuwbouwprojecten worden isolatie, warmte-afgifte en ventilatie optimaal op elkaar afgestemd, maar ook in bestaande bouw zijn er goede mogelijkheden. Woningen van na 2000 moeten dan wel een laag temperatuur afgiftesysteem hebben (bijvoorbeeld vloerverwarming) en voorzien zijn van de juiste isolatie. In andere gevallen kan een warmtepomp in combinatie met een cv-ketel (een hybride installatie) uitkomst bieden.

Lees in deze editie van Project in Beeld hoe een hybride installatie de uitkomst was in een jaren '20 woning.

Werken aan rendement

Voor een optimale werking van de all-electric warmtepomp zijn goede isolatie, vloerverwarming en/of lage temperatuurradiatoren of convectoren in de woning een vereiste. Een warmtepomp werkt namelijk met een verwarmingstemperatuur variërend van 35 tot 55°C, terwijl een cv-ketel tot 80°C levert. Een laag temperatuur afgiftesysteem, zoals we eerder al noemden, zorgt met die lagere temperaturen voor wooncomfort. Isolatie is onverminderd belangrijk: zonder goede isolatie van muren, vloer, dak en ramen is er veel warmteverlies en dat gaat ten koste van het rendement en het comfort.

Aandachtspunten warmtepomp

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het keuzeproces. We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet.

Over het algemeen

  • Een boilervat voor warm tapwater is altijd noodzakelijk. Denk daarbij ook aan de toekomst, bijvoorbeeld gezinsuitbreiding
  • In sommige situaties wordt een extra buffervat aan de installatie toegevoegd. Hiermee wordt de installatie-inhoud vergroot en dat verlengt de levensduur van de compressor van de warmtepomp
  • Zorg ervoor dat het vermogen van de warmtepomp aansluit op de warmtebehoefte in de woning
  • Er is een aantrekkelijke subsidieregeling voor all-electric warmtepompen: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Dit levert in sommige gevallen tot wel meer dan 25% voordeel op

Bij bestaande bouw

  • Voldoet de isolatie van muren, dak, vloer en ramen?
  • Heeft de meterkast voldoende capaciteit? Een voorkeursregeling in de meterkast zorgt voor een slimme verdeling van energie, zodat er altijd voldoende capaciteit is
  • Aanleg van vloerverwarming en/of lage temperatuur radiatoren is nodig als deze nog niet aanwezig zijn
  • Vergelijkbare kosten voor onderhoud in vergelijking met een cv-ketel

Kort samengevat: voor een (recente) nieuwbouwwoning die goed geïsoleerd en luchtdicht is met een afgiftesysteem op lage temperatuur en eventueel zonnepanelen, kan een all-electric warmtepomp de juiste keuze zijn.

Positieve effecten

Is je woning voorzien van een all-electric warmtepomp dan heeft dit een positief effect op de waardetoename van de woning. Daarnaast leidt dit tot beduidend lagere energielasten én het levert een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Maak een weloverwogen afweging en schakel daarbij de hulp van een specialist in. Om je te helpen te bepalen of een warmtepomp een geschikte oplossing is voor je woning, heeft Remeha een stappenplan ontwikkeld.

Meest gestelde vragen over warmtepompen

Heb je na het lezen van dit artikel nog meer vragen over warmtepompen? Lees dan ook onze antwoorden op de 21 meest gestelde vragen over warmtepompen.

Wij geloven niet in één oplossing

Remeha is van mening dat onze energievoorziening een mix moet zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers. We zijn realistisch: in onze ogen zijn er meerdere wegen die naar duurzaamheid leiden. Op die manier kunnen we klimaatdoelstellingen realiseren en werken aan een duurzame samenleving. Gasvormigen, elektriciteit en warmtenetten helpen gezamenlijk bij de verduurzaming en dus het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.

Lees meer over Remeha's visie op de energietransitie.