• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Wat is…?

Een cv-ketel is een geavanceerd product. Op jouw zoektocht naar informatie kom je ongetwijfeld technische begrippen tegen die jou weinig zeggen. Hieronder geven we een toelichting op de meest voorkomende termen.

CO2-uitstoot

De uitstoot van kooldioxide. Deze stof ontstaat bij de verbranding van onder andere aardgas en is medeverantwoordelijk voor bijvoorbeeld het broeikaseffect.

Combiketel

Een combiketel is een cv-ketel die zorgt voor centrale verwarming én warmwatervoorziening.

Soloketel

Een soloketel is een cv-ketel uitsluitend bestemd voor centrale verwarming.

HR ketel (hoog rendement)

Wanneer minimaal 100% van de energie wordt omgezet in nuttige warmte, is er sprake van een Hoog Rendement. HR-toestellen kunnen meer dan honderd procent rendement halen, omdat ze warmte gebruiken uit de waterdamp die ontstaat bij de verbranding van aardgas.

VR ketel

Verbeterd Rendement cv-ketel. Wanneer ca. 89% van de energie die een cv-ketel gebruikt wordt omgezet in nuttige warmt is er sprake van een Verbeterd Rendement.

Gaskeurlabel CW

Dit is een gaskeurmerk voor cv-ketels die voldoen aan een bepaalde norm voor warmwatervoorziening. CW staat voor Comfort Warmwater. De waarde achter CW (een getal tussen 1 en 6) staat voor het warmwatercomfort. Hoe hoger de CW-klasse van de ketel, des te meer warm water het toestel per minuut kan leveren.

Gaskeurlabel HR107

Gaskeurmerk dat aangeeft dat een toestel, dat in het bezit is van dit keurmerk, in de hoogste rendementsklasse valt (107%). Dit betekent dat het toestel energiezuinig is, hetgeen lagere energiekosten met zich meebrengt en milieuvriendelijker is. In verband met strengere Europese wetgeving (ErP) voldoen alle nieuwe HR ketels vanaf 26 september 2015 aan de HR107 eis. Dit betekent dat de toevoeging ‘107’ komt te vervallen.

Gaskeurlabel HRww

Hoog rendement warm water. Dit houdt in dat een combiketel op een zuinige en efficiënte wijze warm water produceert, zonder verspilling van energie en water. In verband met strengere Europese wetgeving (ErP) moeten alle HR ketels vanaf 26 september 2015 voldoen aan HRww. Dit betekent dat het label vanaf 26 september 2015 is komen vervallen.

Gaskeurlabel NZ

Naverwarming Zonneboiler. Gaskeurmerk voor cv-toestellen die geschikt zijn om als naverwarmer voor een zonneboilersysteem te dienen. Dit betekent dat wanneer het water door een zonneboiler onvoldoende verwarmd is, een ketel met dit label kan naverwarmen tot de gewenste temperatuur.

Gaskeurlabel SV

Schone Verbranding. Gaskeurmerk voor toestellen met een minimale uitstoot van milieuonvriendelijke stoffen.

Moduleren

Een modulerende thermostaat kan de capaciteit van de ketel op verschillende standen laten branden. Hierdoor wordt gezorgd voor een nauwkeurige temperatuurregeling en wordt de branderactiviteit van de ketel precies aangepast aan de warmtebehoefte.

Een modulerende regeling haalt zo meer rendement uit een laag vermogen van stoken. Daarnaast is het moduleren ook nog beter voor het milieu doordat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten.

NOX-uitstoot

Uitstoot van stikstofoxiden die bijvoorbeeld tijdens het verbrandingsproces van aardgas ontstaan en medeverantwoordelijk zijn voor het fenomeen ‘zure regen’. De brander in moderne cv-ketels minimaliseert de NOX-uitstoot zoveel mogelijk, waardoor het milieu minder wordt belast.

OpenTherm®

Is een standaard communicatieprotocol voor moduleren, als het ware de taal waarmee twee modulerende toestellen met elkaar communiceren. Dit betekent dat OpenTherm®-producten (cv-toestellen en thermostaten) onderling met elkaar samen kunnen werken, hetgeen zorgt voor een accurate en energiezuinige regeling.

Rendement

Percentage dat weergeeft hoeveel bruikbare warmte de toegevoerde hoeveelheid energie (bijvoorbeeld aardgas) oplevert.

Tapdrempel

Minimale hoeveelheid warm water die afgenomen moet worden om het cv-toestel in bedrijf te krijgen.

Temperatuurdip

Het gedurende korte tijd terugvallen van de warmwatertemperatuur tijdens de eerste warmwatertap.

Vermogen

De hoeveelheid energie (in kW) die het toestel moet kunnen leveren om één of meerdere ruimten te kunnen verwarmen. Wordt ook wel ketelcapaciteit genoemd.

Voorraadboiler

Een boiler, staand of aan de wand, met een bepaalde inhoud warm water die constant op temperatuur gehouden wordt.

Warmtewisselaar

Ketelonderdeel dat dient voor de overdracht van de verbrandingswarmte aan het cv-water.

Weersafhankelijke regeling

Met weersafhankelijk regelen, regel je de warmte in huis niet op basis van de ruimtetemperatuur, maar op basis van de buitentemperatuur. Op deze manier kun je de temperatuur van de ruimtes van jouw woning afzonderlijk regelen met behulp van thermostaatkranen.

Micro-WKK

Microwarmte-krachtkoppeling (micro-WKK) is de term voor opwekking van elektriciteit door middel van warmte-krachtkoppeling in huishoudens, meestal met een stirlingmotor. De WKK-installatie vervangt daarbij de cv-ketel en de boiler of geiser.

Stirlingmotor

De Stirlingmotor werkt volgens het principe dat lucht (of een ander gas) uitzet bij verwarming en inkrimpt bij afkoeling. Op deze manier kan er dus een beweging worden veroorzaakt door een verschil in temperatuur.