Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Remeha B.V. (Remeha) verzamelt en verwerkt van consumenten en van gebruikers van de Remeha websites. Remeha is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van de Remeha eTwist, de eTwist app en Remeha Connect.

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

  

Welke gegevens verzamelen wij?

Remeha verzamelt en verwerkt gegevens die u via de website aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, een online garantiebewijs invult, als u gebruik maakt van onze diensten, meedoet aan online acties of prijsvragen of als u via het contactformulier of e-mail contact met ons opneemt. Ook ontvangt Remeha gegevens via de installateur van uw Remeha product. Lees hierover meer in de paragraaf “Online garantiebewijs”.

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens: uw e-mailadres, naam, adres en woonplaats, contactgegevens, IBAN rekeningnummer, Remeha product- en installatiegegevens en overige door u aan Remeha verstrekte informatie.


Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Remeha gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om u de nieuwsbrief toe te zenden via e-mail of post;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om garantieaanspraken af te handelen;
  • om contact met u op te nemen in geval van eventuele fabrieksfouten, het maken van afspraken als een Remeha monteur wordt ingeschakeld om een storing te verhelpen en voor tevredenheidsonderzoeken;
  • om uw deelname aan de online acties of prijsvragen te registreren;
  • om u de door u gevraagde documentatie toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde onderdelen en/of producten toe te zenden;
  • voor statistisch marktonderzoek.

Uw gegevens kunnen aan rechtspersonen worden verschaft die behoren tot de BDR Thermea groep, voor dezelfde doelen als hierboven beschreven. De rechtspersonen binnen de BDR Thermea groep zullen uw gegevens behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid. Wij geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Online garantiebewijs 
Als u een Remeha product laat installeren, dan ontvangt Remeha via uw installateur het serienummer van uw product, uw naam, adres en woonplaats en uw e-mailadres en overige contactgegevens. U ontvangt van Remeha een bevestigingsemail, en 2 maal een reminder email als bewijs van registratie van uw product. Bewaar deze mail goed voor uw garantie.
U kunt via een link in de email aangeven of Remeha uw gegevens definitief mag opslaan om te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Als niet op de link klikt, dan bewaart Remeha alleen uw adres en het geïnstalleerde product uitsluitend voor de afhandeling van garantieaanspraken en om contact met u op te nemen in geval van fabrieksfouten. Als u liever wilt dat Remeha helemaal geen gegevens van u bewaart, neem dan contact op met onze servicedesk via klantenbeheer@remeha.nl of via telefoonnummer 055- 5496969.


Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

 

Bewaartermijnen, stopzetting, inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. 

Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. U kunt een gespecificeerd verzoek mailen naar klantenbeheer@remeha.nl of contact opnemen met de servicedesk van Remeha, telefoonnummer 055- 5496969. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot stopzetting, inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering, zullen we de desbetreffende persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om die persoonsgegevens te bewaren (of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten).


Vragen?

Indien u nog vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via onze website, of door te bellen naar 055-5496969.

Websites van derden

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Remeha kan dit privacybeleid eenzijdig wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 17 maart 2017.