• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Hoe zit het met koudemiddelen?

Elga Eria Tower Hybride Plus Mercuria Neptuna Tzerra HP

Vanwege de schadelijke effecten op het milieu bij lekkages, is er wet- en regelgeving van toepassing die het gebruik van synthetische koudemiddelen moet uitfaseren. Dit wordt deels gedaan door technische eisen te stellen aan apparaten en vakmanschap.

Voor de koudemiddelen geldt, afhankelijk van de impact op het milieu, een verbruiksverbod, een productiebeperkende maatregel, een nieuwbouwverbod of (nog) geen beperkende maatregelen.

Remeha past op dit moment het koudemiddel R-410 toe. Dit mag tot 2025 toegepast worden in nieuwbouw. Daarna blijven, weliswaar met een productiebeperking, servicehoeveelheden beschikbaar.

Het streven is om veilige apparaten te ontwikkelen op basis van natuurlijke, niet-synthetische koudemiddelen. Aan koudemiddelen worden namelijk meer eisen gesteld dan alleen milieu-aspecten, zoals bijvoorbeeld brandbaarheid en toxiciteit.

Terug naar het overzicht