• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Waterstofketen moet sneller volwassen worden vindt brede coalitie van bedrijven

Wij gaan de waterstofeconomie in Nederland versnellen, en wel nu. Meer dan 80 Nederlandse bedrijven hebben de handen ineengeslagen om te laten zien dat ze van waterstof in Nederland een succes gaan maken; voor de werkgelegenheid, voor de economie én voor het klimaat. Op woensdag 7 april overhandigden zij hun ‘Bidbook vol Waterstof-commitments’ aan Diederik Samsom, kabinetschef van eurocommissaris Frans Timmermans. Een boek vol toewijding, concrete plannen en projecten.

Koplopers Nederland Waterstofland presenteren bidbook

Initiatiefnemers Gasunie, Toyota, Groningen Seaports, Remeha, Shell, Stedin Groep en Port of Amsterdam bouwden de coalitie uit tot een indrukwekkend gezelschap van bedrijven uit de hele waterstofketen én daarbuiten: producenten, industrie, mobiliteit, techniek en advies. Van innovatieve start-ups tot grote multinationals.

Het bidbook toont een uniek overzicht van nieuwe waterstofprojecten en concrete plannen in heel Nederland:

  • Dieselaggregaten en machines op aardgas worden in dit bidbook omgebouwd tot mini-elektrolysers, waterstofaggregaten en -machines. In te zetten bij festivals, bouwprojecten, op campings, in fabrieken van koekjes, brood en meer. Alles plug and play.
  • Bedrijven die hun schepen, vrachtwagens, zware bedrijfswagens en personenauto’s willen vervangen voor transport op waterstof; bedrijven die deze voertuigen leveren én bedrijven die de tankinfrastructuur hiervoor aanleggen en de waterstof leveren;
  • De aanleg en aanpassing van offshore windparken, van grootschalige ondergrondse infrastructuur en specifieke installaties bovengronds. Van wind op zee naar waterstofgebruik achter de voordeur van een industriebedrijf of woning;
  • De bouw van waterstoffabrieken en elektrolysers bij industrie- en chemiebedrijven om in de toekomst de CO2-uitstoot te verminderen.

Het hele bidbook ademt ambitie: bedrijven investeren fors en durven risico te nemen. Ze laten zien dat Nederland de kennis, ervaring, ligging én bedrijven heeft voor een succesvolle waterstofketen. Een keten waarin de overheid niet kan ontbreken.

Naast het bieden van commitment vragen de bedrijven daarom ook commitment van de overheid. Deze vragen zijn opgesteld onder regie van professor future energy systems Ad van Wijk in de vorm van ‘De 10 waterstof-commitments van Nederland’:

  1. Wij zullen waterstof liefhebben gelijk wij ook elektriciteit liefhebben.
  2. Wij zullen onze gasinfrastructuur, opslagfaciliteiten, tankinfrastructuur en haven-faciliteiten ruimhartig en spoedig geschikt maken voor waterstof. 
  3. Wij zullen schone waterstofproductie, transport, vraag, innovatie en bedrijvigheid ruimhartig financieel ondersteunen voor een schone, gezonde en krachtige economie, werkgelegenheid, milieu en leefomgeving.

Er zijn nog 7 commitments die aangeven: dit is een call to action. Schone waterstof is een unieke kans om ons uit de crisis te investeren en te ondernemen. Laten we het nu doen en voorkomen dat de landen om ons heen ons inhalen.

Live-uitzending

Het waterstof commitment-bidbook werd overhandigd aan Diederik Samsom, tijdens een live-talkshow vanuit het Louwman Musuem in Den Haag. Onder leiding van Harm Edens werd het gesprek aangegaan met de koplopers van Nederland Waterstofland, over de waterstofambities, de doelstellingen en nog te nemen hobbels. Arthur van Schayk schoof aan namens Remeha en gaf aan hoe de route er voor Remeha naar een duurzame toekomst met waterstof uitziet. Het gesprek ging over koers kiezen en nú investeren in de toekomst van waterstof om op de lange termijn te kunnen oogsten.

Bekijk de uitzending terug & download het bidbook via www.koplopers-nederlandwaterstofland.nl