• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Functies storingscontact (Quinta Ace / GAS 220 Ace)

De Quinta Ace 135 - 160 en de GAS 220 Ace beschikken allebei standaard over een SCB besturingsprint. Voor de Quinta Ace 45 t/m 115 kan de SCB-01 besturingsprint als accessoire worden aangeschaft. In de Quinta Ace 135-160 zit de SCB-01 en in de GAS 220 Ace de meer uitgebreide SCB-02. Naast andere functies zijn beide printen voorzien van twee potentiaalvrije statuscontacten. Je kan deze contacten gebruiken om bijvoorbeeld verbinding te maken met een gebouwbeheersysteem. Uiteraard kan je ook een zwaailamp of iets dergelijks op deze contacten aansluiten. Dit zijn enkele voorbeelden van de functies van een storingscontact.

Status van de ketel

Afhankelijk van de instelling geeft de print een bepaalde status van de ketel door. Denk bijvoorbeeld aan storingen en bedrijfsmeldingen maar ook een melding of de ketel toe is aan een onderhoudsbeurt. De twee potentiaalvrije contacten Status hebben beide dezelfde functionaliteit en zijn afzonderlijk instelbaar. Het eerste contact met Parameter EP018, het tweede met EP019. Zo zou je het eerste contact kunnen gebruiken om een storing te melden en het tweede contact om aan te geven dat de ketel in bedrijf is.

Functies storingscontact Quinta Ace en GAS 220 Ace

S-control

Je vindt  EP018 in het submenu SCB-01 -> Service niveau

Functies storingscontact weergave 1

T-control

Je vindt  EP018 in het submenu onder Installatie -> Installatie Setup -> SCB-01 -> Status Informatie

Functies storingscontact weergave 2

Voorbeeld 1 - Storingscontact

Het melden van een storing is de meest gebruikte toepassing van het statuscontact. In dit voorbeeld gebruikt je hiervoor het eerste statuscontact. Parameter EP018 zet je dan op 1. Zo sluit je de bedrading aan:

  • Geen storing (links): storingsrelais niet bekrachtigd
  • Storing (rechts): storingsrelais bekrachtigd
Weergave storingsrelais 1

In geval van een storing schakelt het relaiscontact om van Nc naar No en wordt de storing gemeld. In dit voorbeeld via een lamp, maar dit kan ook een digitale ingang van een gebouwbeheersysteem zijn.

Voorbeeld 2 - Storingscontact (fail-safe)

Wil je nog meer zekerheid en, naast storingen, ook een situatie kunnen herkennen waarin de ketel geen voeding (230VAC) meer heeft? Zet dan parameter EP018 op 2.  

Zo sluit je de bedrading aan:

  • Geen storing én ketel aangesloten op 230VAC (links): storingsrelais bekrachtigd
  • Storing of ketel niet aangesloten op 230VAC (rechts): storingsrelais niet bekrachtigd
Weergave storingsrelais 2

Zodra de ketel op de voeding is aangesloten, schakelt het contact om van Nc naar No. Valt de ketel in storing of wordt de voedingsspanning onderbroken, dan valt het relaiscontact terug van No naar Nc en zal de lamp gaan branden. Je kan zowel gelijk- als wisselspanning gebruiken.

Meer weten over de mogelijkheden?

Behoefte aan meer informatie over de functies van storingscontact of andere mogelijkheden? Kijk dan in de installatie- en gebruikershandleiding (Quinta Ace handleiding en GAS 220 Ace handleiding) van het bedieningspaneel.