Certificaten

Om kwaliteit te kunnen waarborgen zijn er in Nederland certificaten. Remeha heeft service en kwaliteit zeer hoog in het vaandel staan en zijn groot voorstander van certificering, met name de BRL 6000-21.

BRL 6000-21 (bovengronds)

We zijn in bezit van het BRL 6000-21 certificaat voor ontwerp en onderhoud van bovengrondse systemen. De uitvoer van de ondergrondse systemen wordt door ons uitbesteed aan een BRL 11000 gecertificeerd boorbedrijf.

Voor het bovengrondse deel van de grondgebonden installatie moet minimaal één bedrijf gecertificeerd zijn binnen de hele scope van ontwerp, realisatie, inbedrijfstelling en beheer. Als  je zelf niet gecertificeerd bent, kunnen wij de verantwoordelijkheid voor de installatie overnemen. Voor meer informatie bezoek je onze informatie pagina van de BRL 6000-21 en BRL 11000.

Meer over BRL

 
ISE 9001 2015

ISO 9001 : 2015 norm

Wij hechten veel waarde aan een hoge kwaliteit van onze producten en diensten. Sinds 2003 zijn wij ISO 9001 : 2015 gecertificeerd. De ISO 9001 : 2015 norm stelt een aantal eisen aan het kwaliteitssysteem en het beleid van de organisatie. Daarbij staat klantentevredenheid voorop. Wij streven naar een continue verbetering van zowel de organisatie als de door ons geleverde producten en diensten.
 

STEK 

Installatie, reparatie en onderhoud aan koude circuits mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door F-gassen erkende bedrijven, ook wel STEK gecertificeerde bedrijven genoemd. Wij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen. 

VCA

Het VCA-certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers) toont aan dat de organisatie voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit geldt zowel voor de eigen organisatie als die van onderaannemers.

Branche organisaties

Wij zijn aangesloten bij de branche organisaties Dutch Heat Pump Association (DHPA) en Smart Cooling Foundation (SCF).

Dutch Heat Pump Association (DHPA) 

De DHPA heeft als missie aanwijsbaar bij te dragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving en de gesprekspartner te zijn op het gebied van warmtepompen in de meest brede zin van het woord voor alle relevante partijen in de markt, overheid, adviesbureaus, installatiebedrijven en eindgebruikers.

Smart Cooling Foundation (SCF)

De stichting SCF houdt zich actief bezig met de toepassing van gaswarmtepompen in de utiliteit en industrie. De door de SCF voor het voetlicht gebrachte apparatuur onderscheidt zich door efficiënt gebruik van primaire energie, energie besparingsmogelijkheden, reductie van CO2 emissie, veelzijdigheid in technische toepassing en gebruik en peak shaving potentieel.