Altijd een passend hoog rendement cascadesysteem voor de utiliteit

Quinta Ace Cascade oplossing

Afhankelijk van het gewenste vermogen combineer je eenvoudig de Quinta Ace in één cascade-opstelling. De compactheid gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascadesysteem maken het mogelijk om een groot vermogen op een kleine oppervlakte op te stellen. Er zijn drie  opstellingen mogelijk:

- Lijnopstelling, gemonteerd aan de wand

- Lijnopstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame

Een zelfbouw cascade-installatie, bestaande uit meerdere toestellen, is ook mogelijk. Voor je specifieke situatie, bepaal je dan zelf de positie van de ketels en de leidingloop. Om de realisatie daarvan te vergemakkelijken, kun je zelf een cascadesysteem samenstellen.

Speciaal voor een cascadeopstelling hebben we cascaderegelaars in het programma waarmee tot maximaal 20 ketels in cascade geregeld kunnen worden.

Cascadeselectietool

 • Complete systemen met een vermogen tot 1200 kW

 • Meer dan 10.000 combinaties mogelijk

 • Plug & Play montagesysteem

 • DN65-leidingen tot 460 kW, daarboven DN100

 • Balans in bedrijfsuren

 • Uitgelicht
 • Product Datasheet
 • Documentatie en downloads

Altijd een passend hoog rendement cascadesysteem voor de utiliteit

Een installatie met meerdere ketels zal een grotere bedrijfszekerheid opleveren. De absolute kans op een storing in een systeem met meerdere ketels zal echter ook groter zijn. De urgentie bij een storing is echter lager, doordat de ketels elkaars functie over nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bedrijfszekerheid bij een opstelling van vier toestellen al optimaal is.

Dé professionele standaard

De Remeha Quinta Pro en Quinta Ace zijn uitermate compacte, modulerende HR-gaswandtoestellen. Ze vragen slechts weinig ruimte, maar leveren tegelijkertijd wel vermogens tot 43, 65, 90, 114 en 157 kW! Naast uitstekende prestaties, vallen de Quinta’s op door hun gebruiks- en toepassingsmogelijkheden. Zo zijn ze uitermate geschikt om gecombineerd toegepast te worden in zogenaamde cascade systemen voor hogere vermogens.

Flexibiliteit en zekerheid

In veel situaties is het interessant om het totaal op te stellen ketelvermogen te verdelen over meerdere ketels. De vraag over het optimale aantal toestellen in cascade komt daarbij regelmatig aan de orde. Welke oplossing de beste is, hangt af van het project.

Met het oog op rendement en bedrijfszekerheid zouden 3 á 4 ketels voldoende zijn, maar in verband met de beschikbare ruimte of op basis van andere motieven kan je uiteraard kiezen voor een groter aantal toestellen in cascade.

Complete hydraulische cascade systemen

De compactheid van de Remeha Quinta Pro en Remeha Quinta Ace, gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascade systeem maakt het mogelijk om op een kleine oppervlakte een zeer groot vermogen op te stellen.

Quinta Ace cascadeopstelling Remeha product

Product datasheet

 • Quinta Cascade alle winstpunten op een rij
 • Welke factoren hebben invloed op de opstelling
 • Optimale flexibiliteit
 • Modulerende regelaars
 • Bestelcode
 • Opstellingsmogelijkheden
 • Rookgasafvoer en luchttoevoer
 • Aansluiten
 • In gebruik nemen
 • Onderhoud
 • Remeha Actueel berichten over Cascade

Quinta Cascade alle winstpunten op een rij


 • Keuze uit Quinta Pro cascade systemen (bestaande uit uitsluitend Quinta Pro toestellen) of Quinta Ace cascade systemen (bestaande uit uitsluitend Quinta Ace toestellen of combinaties van Quinta Ace met Quinta Pro)

 • Quinta Pro cascade systemen: Maximaal 7 toestellen in lijn en 10 toestellen ruggelings (max. 1140 kW!)

 • Quinta Ace cascade systemen: Maximaal 8 toestellen in lijn en 8 toestellen ruggelings (max. 1257 kW!)

 • Modulaire opbouw: leidingsets voor 2, 3 en 4 (alleen

  bij Quinta Pro) ketels zijn onderling koppelbaar

 • Willekeurige mix van Quinta Pro 45, 65, 90, 115 en Quinta Ace 160 is mogelijk

 • Zeer compacte opstellingen

 • DN65 leidingen tot 460 kW, daarboven DN100

 • Afmetingen afgestemd op vrachtwagen

 • Flexibel te plaatsen: wandmontage, vrijstaand en ruggelings

 • Frame per ketel uit te breiden

 • Eenvoudige en succesvolle selectiemethodiek (website en prijslijst)

 • Besparing op totale installatiekosten

 • Alle pompen in de Remeha cascadesystemen zijn extra energiezuinige, modulerende pompen, welke aan de energieklasse A eisen voldoen

 • Diametertabellen beschikbaar voor rookgasafvoersystemen

 • AutoCAD tekeningen te downloaden van internet

 • Optioneel zijn complete isolatiesets verkrijgbaar

Welke factoren hebben invloed op de opstelling

Investering


Bij ketelopsplitsing kunnen de investeringskosten (ketelprijs inclusief montage, appendages, leidingen, pompen, rookgasafvoer en regelapparatuur) lager uitvallen. Dit is echter situatie-afhankelijk.


Bedrijfszekerheid


Een groter aantal toestellen zal een grotere bedrijfszekerheid opleveren. Hier is echter een duidelijke bovengrens aan te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij cascadeopstellingen van vier toestellen de bedrijfszekerheid al optimaal is.


Rendement


Er zijn geen noemenswaardige rendementsverschillen tussen meerdere kleine of enkele grote ketels.


Onderhoud en storing


Een installatie met meerdere ketels vertoont een grotere absolute kans op storingen. Het onderhoud van vele kleine ketels kost meer dan één of enkele grote ketels. Hier staat tegenover dat service en onderhoud van kleinere ketels door een grotere groep monteurs kan geschieden en de urgentie bij een storing lager is.


Opstelling


Dankzij de lichtere en kleinere ketels neemt het aantal plaatsingsmogelijkheden binnen een gebouw toe. Er is praktisch geen vloeroppervlak nodig en er is een relatief lage vloerbelasting.

Optimale flexibiliteit

Voor een optimale flexibiliteit kan gekozen worden uit systemen opgebouwd uit 5 verschillende wandtoestellen: Quinta Pro 45, 65, 90 en 115, evenals de Quinta Ace 160. Hierdoor kan geoptimaliseerd worden op benodigd vermogen, keteltype, afmetingen en zelfs op prijs. Er zijn cascade systemen leverbaar voor enkel Quinta Pro toestellen (Quinta Pro cascade systemen) en cascade systemen voor hetzij enkel Quinta Ace toestellen of combinaties van Quinta Ace met Quinta Pro toestellen (Quinta Ace cascade systemen). Hierbij kan bij beide systemen gekozen worden uit opstellingen in lijn voor aan de wand of vrijstaand, èn vrijstaande ruggelingse opstellingen.

Modulerende regelaars

Remeha heeft modulerende cascaderegelaars in het programma, die bij uitstek geschikt zijn om een cascadeopstelling met Quinta Pro’s en/of Quinta Ace’s aan te sturen. De regelaars kunnen op de wand, in een schakelkast of met een speciale regelaar montageplaat aan het cascadeframe worden gemonteerd.


Meer informatie over regelaars

Bestelcode

De bestelcode is als volgt opgebouwd: RG.0468kW.1004.b


* Bij Quinta Ace cascade systemen zijn dit 5 cijfers, waarbij het vijfde cijfer het aantal Quinta Ace ketels weergeeft.

** Bij Quinta Ace cascade systemen kan gekozen worden voor een boileraansluiting op een Quinta Ace (bA) of op een Quinta Pro (bP).


Bestelcode Cascade systemen Quinte Ace

Opstellingsmogelijkheden

Flexibel combineren


Afhankelijk van het gewenste vermogen combineert je eenvoudig de Quinta Ace en Quinta Pro in één cascade-opstelling. De compactheid gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascade systeem maken het mogelijk om een groot vermogen op een kleine oppervlakte op te stellen.


Er zijn 3 opstellingen mogelijk: 1. Lijnopstelling, gemonteerd aan de wand

 2. Lijnopstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame

 3. Ruggelingse opstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame.


Cascade opstellingsmogelijkheden


Rookgasafvoer en regeltechniek


Tevens adviseren we in de keuze voor rookgasafvoermateriaal en regeltechniek, ook voor niet-standaard opstellingen. Voor zelfbouw cascade systemen zijn de losse componenten leverbaar. Zeker de ketel aansluitsets zijn daarbij erg interessant.


Warm water


Voor vermogens boven de 45 kW is voor boilers volgens de VEWIN waterwerkbladen een dubbele scheidingswand vereist. Zie hiervoor ook de Remeha prijslijst.


Algemene gegevens


De retour-, aanvoer-, en gasaansluitingen van de afzonderlijke ketels, worden met de meegeleverde appendages door middel van vlakdichtende verbindingen aangesloten op verzamelleidingen voor retour, aanvoer en gas.


Deze leidingen zijn gelast op een frame, dat steunt op de grond en aan de muur of aan een vrijstaand frame wordt vastgezet.


De meegeleverde open verdeler heeft flensverbindingen, die naar keuze links of rechts van de cascade verzamelleiding kan worden gemonteerd. Aan de andere zijde komen dan de meegeleverde blindflenzen. De gasverzamelleiding is voorzien van flenzen, waarop je een optioneel verkrijgbaar gasfilter eveneens naar keuze links of rechts kan monteren.


In de eindplaten van de verzamelleidingen zijn steeds 3 gaten opgenomen om een (PVC) condenswaterafvoerleiding te bevestigen. Door de juiste gaten te gebruiken ligt de leiding altijd op afschot.

Rookgasafvoer en luchttoevoer

De Remeha Quinta Pro en Remeha Quinta Ace wandketels kunnen in ‘open’ of ‘gesloten’ uitvoering toegepast worden. Bij een gesloten uitvoering is het aantal plaatsingsmogelijkheden binnen het gebouw groter. Verder is verbrandingslucht die direct van buiten wordt betrokken over het algemeen schoner dan lucht van binnen. Diametertabellen voor meerdere typen rookgasafvoersystemen zijn opgenomen in de cascadewijzer.


Individuele rookgasafvoer


Indien er onvoldoende hoogte is voor een collectieve rookgasafvoer en/of luchttoevoer, dan zal je individuele dakdoorvoeren dienen toe te passen. Bij plaatsing van een gering aantal toestellen is dit ook vaak voordeliger.


Collectie rookgasafvoer


Bij voldoende trekhoogte (min. 2 m) kan een collectorsysteem werkend onder onderdruk worden toegepast. Deze bestaan in ‘serie-’ of ‘parallelopstelling’. Bij een parallelopstelling worden de individuele toestellen ieder met hun eigen aansluitleiding aangesloten op het verticale gedeelte. Bij deze opstelling lopen er wel meerdere rookgasafvoerleidingen (en luchttoevoerleidingen, bij gesloten uitvoering) boven de ketels. Een voordeel van deze opstelling is dat de diameters van de verticale collectorbuizen vaak kleiner kunnen zijn dan bij een serieopstelling.


Verder zijn opstellingen mogelijk van meerdere ketels op een gezamenlijke verticale concentrische luchttoevoer/ rookgasafvoercollector (CLV). Deze ketels kunnen geplaatst zijn op verschillende bouwlagen. Door de standaard ingebouwde terugslagklep is het ook mogelijk om een collectorsysteem werkend onder overdruk toe te passen. Hierdoor kan de diameter van de collector kleiner worden.

Aansluiten


 • Bij de cascadesystemen is voor de Quinta Ace 160, Quinta Ace 90 en Quinta Ace 115 een energiezuinige, modulerende pomp als accessoire leverbaar. Deze pomp is standaard voor de Quinta Ace 45 en 65.

 • De vrijstaande frames bestaan uit een combinatie van I- en/of L-palen met een tussenframe. Per ketel is 1 tussenframe nodig.

 • Voor iedere cascadeselectie is een open verdeler beschikbaar.

In gebruik nemen

Een installatie met meerdere ketels zal een grotere bedrijfszekerheid opleveren. De absolute kans op een storing in een systeem met meerdere ketels zal echter ook groter zijn. De urgentie bij een storing is echter lager, doordat de ketels elkaars functie over nemen.


Onderzoek heeft uitgewezen dat de bedrijfszekerheid bij een opstelling van vier toestellen al optimaal is.

Onderhoud

Het grote voordeel van een cascadesysteem van Quinta Ace-ketels, ten opzichte van een installatie met staande ketels, is dat het onderhoud door een grotere groep monteurs gedaan kan worden.

Remeha Actueel berichten over Cascade

Binnen Remeha Actueel delen we kennis en informatie over onze producten. Denk aan Talk about Technics en Project in Beeld edities, handige tips en persberichten. Lees alle Remeha Actueel berichten over Cascade.

Documentatie en downloads