• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Bodemenergie verwarmt en koelt woningen

De aarde barst van de energie. Naast fossiele brandstoffen is er bodemenergie. Bij bodemenergie maak je gebruik van warmte en/of koude uit de bodem waarmee je een bodemenergiesysteem creëert voor grondgebonden warmtepompen. Daarmee haal je tijdens koude perioden energie (warmte) uit de bodem omhoog voor het verwarmen van de woning. In de zomer gebruik je de installatie omgekeerd en onttrek je koude energie uit de bodem waarmee je de woning koelt.

Deze bodemenergiesystemen bieden veel potentie. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn grondboringen die alleen door gecertificeerde bedrijven mogen worden voorbereid en uitgevoerd.

Kiwa BRL 6000-21 en BRL SKIB 11000 certificering

Remeha beschikt over zowel het BRL 6000-21 als het BRL SKIB 11000 certificaat benodigd voor de aanleg van grondgebonden energiesystemen.

Lees het volledige persbericht >

Hoe gaat het boren in zijn werk?

Een warmtepomp kan bodemenergie omzetten in bruikbare energie om een woning te verwarmen en koelen. Zoals gezegd moet er in de bodem worden geboord om de aardwarmte te kunnen benutten. Een boorbedrijf zorgt voor een gat van ongeveer 150 millimeter in diameter en 100 tot 150 meter diep. Vervolgens installeren we een bodemwarmtewisselaar: een holle HDPE buis met een transportmedium.

Het boorgat wordt vervolgens van onderin de boring opgevuld met een zwellend medium, grout, zo wordt het geheel waterdicht en kan er geen menging van grondwater plaatsvinden tussen verschillende lagen in de bodem.

Waar moet je

rekening mee houden?

Gebruik maken van bodemenergie is een geweldige manier om te verduurzamen, maar het mag natuurlijk niet ten koste gaan van de natuur.

Bij onvoldoende gekwalificeerde boorbedrijven bestaat het gevaar dat boringen het grondwater vervuilen. Op sommige plekken is het sowieso verboden om te boren, denk daarbij aan plaatsen waar drinkwater gewonnen wordt, waar archeologische opgravingen plaatsvinden en waar de natuur beschermd is. Niet overal mag je even diep boren. Soms moeten we op een speciale manier boren omdat er klei in de grond aanwezig is.


Om ongelukken, ondeugdelijke installaties en natuurbescherming te garanderen, zijn er zaken wettelijk vastgelegd. Sinds 2014 is voor de aanleg van bodemenergiesystemen een wettelijke certificering voor de ondernemer vereist. Alleen erkende bedrijven mogen bodemenergiesystemen aanleggen en onderhouden. Voor het ondergrondse gedeelte van een dergelijk systeem (de bronnen en bodemwarmtewisselaars) is het certificaat BRL SIKB 11000 verplicht. Voor installateurs die aan het bovengrondse gedeelte van een bodemenergiesysteem werken, de energiecentrale ofwel de warmtepomp, is het BRL 6000-21 certificaat verplicht.

Remeha is voor zowel het ondergrondse als bovengrondse deel gecertificeerd. Lees meer over BRL-certificering.

Remeha

Waarom samenwerken met Remeha?

Bij grondboringen speelt het volgende een belangrijke rol:
 • BRL-certificaten
 • Verplichte melding bij systemen kleiner dan 70kW
 • Vergunning aanvragen bij systemen gelijk aan of groter dan 70kW
 • Het maken van interferentieberekening op al aanwezige systemen
 • Afstemming met andere (gelijktijdige) werkzaamheden, zoals het slaan van heipalen

Ondersteuning

bij projecten

Remeha ondersteunt je en neemt je veel werk uit handen. Dat doen we op verschillende manieren. Niet alleen dankzij betrouwbare en duurzame producten en oplossingen, maar ook met behaalde certificaten, toewijding, visie en met concrete innovatieve zaken.

Een voorbeeld hiervan is de tool Earth Energy Designer (EED) waarmee wij kunnen simuleren wat de temperatuur in de bodem is wanneer we onze warmtepompen toepassen. Dus wat de invloed is van de warmtepompen op de bodem. Daarmee kijken we hoe diep we moeten boren per locatie. We houden daarbij ook rekening met de grondsoorten en hoe deze energie geleiden.


Wat doen we nog meer bij een nieuwbouwproject:

 • Advies over de beste (bodem)warmtepomp voor een specifiek project.
 • Ondersteuning op het moment dat er een vraag is omtrent koeling (TO-juli).
 • Doorrekenen van het bodemenergiesysteem voor 25 jaar.
 • Regelen van de grondboringen op basis van door ons berekende gegevens.
 • Het maken een boorplan.
 • Maken een eventuele interferentie studie als dit nodig is.
 • Verzorgen de volledig vergunningsaanvraag.
 • Afstemmen van boorwerkzaamheden met de aannemer.
 • Oplevering van de bron incl. revisie stukken.

Wil je weten wat Remeha voor jouw project kan betekenen, neem dan contact op met onze specialisten. Bekijk voorafgaand alvast onze grondgebonden warmtepompen.

Grondgebonden warmtepompen

 

Vraag een adviesgesprek aan