• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Wat houden de strengere geluidseisen voor warmtepompen in?

De vraag naar hybride, lucht/water-, water/water- en lucht/lucht(airco) warmtepompen neemt flink toe. Dat is een belangrijke ontwikkeling en een wezenlijk onderdeel van de energietransitie. Naarmate warmtepompen populairder worden, neemt de aandacht voor geluidsnormen toe, want hoe je het ook wendt of keert: warmtepompen produceren geluid. Hoe voorkom je dat verduurzaming overlast veroorzaakt? Remeha ondersteunt je op dit gebied met relevante informatie en concrete oplossingen. 

Geluidsdruk en geluidsvermogen

Een bijproduct van warmtepompen en airco’s is geluid. Dat is logisch, want deze apparaten bevatten o.a. een compressor, ventilator(en) en overige componenten. Wanneer we letten op de geluidsnorm ingegaan per 1 april en het comfort van de eindgebruiker in acht nemen, moeten we investeren in warmtepompen die zo stil mogelijk zijn. 

De geluidsproductie wordt aangegeven in dB(A) en dat kan zowel geluidsdruk als geluidsvermogen betekenen. Geluidsvermogen is op 0 meter afstand van de warmtepomp. Geluidsdruk wordt gemeten op een afstand van het apparaat en op een afstand boven de grond. Om een gedegen keuze te maken, is het belangrijk om geluidsdruk te meten volgens de EN 1202-norm. Gebeurt dat bij alle warmtepompen, dan zijn de toestellen beter met elkaar te vergelijken. Voor airco’s geldt dezelfde geluidsnorm per 01 april 2021.  

Nieuwe regelgeving
rondom geluidshinder

De regelgeving rondom geluidshinder bij warmtepompen en airco’s die we al sinds 2012 in Nederland kennen, is verder aangescherpt. Om geluidsoverlast te beperken gelden sinds 1 april nieuwe geluidseisen voor nieuwe warmtepompen en airco’s. Er is meer aandacht voor de geluidsdruk en dat betekent dat men rekening houdt met de manier waarop mensen geluid ervaren. De nieuwe regelgeving komt er in het kort op neer dat de buitenunits van warmtepompen en airco’s ’s nachts niet meer dan 40dB(A) en overdag maximaal 45dB(A) geluid morgen veroorzaken (bij de buren). 

We krijgen regelmatig de vraag welke van onze producten aan de nieuwe regelgeving voldoen. Hoewel de warmtepompen van Remeha innovatief zijn, is dat lastig te zeggen, want elke (woon)situatie is anders, maar voor elke situatie is een oplossing. Bij een vrijstaande woning is de kans groot dat je zonder problemen voldoet aan de regelgeving en bij een rijwoning moet er misschien iets harder gezocht worden naar een passende oplossing. Maar samen met Remeha lukt dat.

Maak een advies afspraak

Invloed van Remeha

Er zijn verschillende aspecten van invloed op de geluidsdruk. Vanzelfsprekend de warmtepomp en airco. Sowieso voert Remeha in Nederland de stillere series van warmtepompen en airco’s. In Nederland wordt namelijk vaak compact gewoond, gebouwd en geleefd en is de impact van geluid groter. 

Remeha innoveert continu, ongeacht nieuwe regelgeving, en we staan aan de vooravond van een serie nieuwe warmtepompen die nog stiller zijn. Met succes is Remeha er al in geslaagd om de warmtepompen ’s nachts iets rustiger te laten draaien, waardoor aan de strengere normen die ’s nacht gelden, wordt voldaan. Dit is belangrijk, maar de meeste invloed heeft Remeha wanneer ze in een vroeg stadium betrokken zijn bij bouwplannen en overleggen met ontwikkelaars. Dan ontstaat de gelegenheid om de bouw bij te sturen of de juiste plaats voor een buitenunit te bepalen. Bij grotere projecten kunnen in overleg met partijen binnen ons netwerk geluidsstudies worden uitgevoerd.

Plaatsing en omkastingen

Remeha ontwikkelt en produceert steeds stillere warmtepompen. Maar ook op andere gebieden ondersteunt Remeha je. Zo zoeken we altijd naar de beste plaats voor een warmtepomp, met name het dak is een goede optie. Maar we kijken verder. Maakt een buitenunit veel lawaai, dan kun je die verder van een erfgrens plaatsen. Wanneer de buitenunit niet langs een muur (Q4) of in een hoek (Q8) staat, is de weerkaatsing van geluid veel minder waardoor er minder overlast is. Verder is het bij installatie verstandig om trillingsdempers te installeren zodat trillingen worden gedempt. Ook trillingsdempers tussen de muur en een muurbeugel. Massa is belangrijk door bijvoorbeeld tegels te gebruiken. Zeker op daken. de ondergrond niet gaat trillen. Sowieso moet de buitenunit op een stabiele ondergrond staan. 

Geluidsreductie van 9 tot 15 dB

Een belangrijke maatregel is een geluidsisolerende omkasting van de warmtepomp of airco. Op dit gebied werkt Remeha samen met Merford. Zij produceren met de productlijn DICE effectieve geluidsomkastingen. Deze omkastingen zijn gemaakt van onderhoudsvrij materiaal, kennen een lange levensduur en monteer je snel. Daarnaast werkt Remeha samen met Cox Geelen. Zij leveren frames, waar de buitenunits in komen te staan op daken. Een perfecte oplossing bij grote projecten.

Daarnaast werkt Remeha samen met Walraven. Een perfecte oplossing waarin zij frames leveren bij projecten met een grote hoeveelheid buitenunits op hoge, platte daken. De experts bij Walraven berekenen onder andere de windbelasting door en trilling naar onderliggende woningen. Grote hoeveelheden units op grotere hoogte.
 

Direct ondersteuning

Het belang van warmtepompen voor de energietransitie is groot. We doen er dus alles aan om je te ondersteunen bij de verkoop en installatie van warmtepompen. Voor advies rondom de nieuwe regelgeving kun je altijd bij Remeha terecht. Onze Sales Support heeft kennis van zaken en deelt die kennis en ervaring graag met je. We begeleiden je bij het proces en adviseren je over te nemen stappen om de geluidsnormen te behalen. 

Neem contact op met de specialisten van Remeha als je meer wilt weten over het voldoen aan de geluidsnormen.