• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Alle aftersales diensten

Inbedrijfstellen warmtepompen

Remeha kan installateurs ontzorgen door geïnstalleerde huishoudelijke warmtepompen inbedrijf te stellen. Hierdoor kan je warmtepompen installeren zónder dat je in het bezit bent van een F-gas certificaat. We helpen je daarmee niet alleen snel op weg, maar voorkomen daarmee ook installatiefouten. Voor residentiële warmtepompen (huishoudelijk gebruik) bieden wij een keuze uit een volledige inbedrijfstelling of uitleg op locatie.

Diensten voor inbedrijfstelling

Split-unit
warmtepompen
(residentieel)

€ 755,-

(eerste keer gratis per type toestel, niet seriematig, excl. verbruikte materialen)

Eerste hulp bij opstarten
(residentiële warmtepompen)

Voor F-gas installateurs

€ 350,-

(eerste keer gratis per type toestel,
niet seriematig)

Grootvermogen
warmtepompen
(utiliteit)

€ 825,-


 

Residentiële warmtepompen

Werkzaamheden inbedrijfstellen Split-unit warmtepomp (residentieel) Monoblock warmtepomp (residentieel)
Instellen van parameters passend bij de installatie.
Toestel controleren op juiste werking.
Maken van aansluitingen aan het binnen- en buitendeel
(tot max. 20 cm van het apparaat).
 
Afpersen van het koeltechnisch circuit.  
Vacuümmeren van het koeltechnisch circuit.  
Eventueel bijvullen van het koeltechnisch circuit 1).  

1) Extra benodigde hoeveelheid koudemiddel wordt achteraf in rekening gebracht.

Inbedrijfstellen split-unit warmtepomp

Hybride & all-electric uitvoeringen (residentieel)

Met deze dienst nemen we je f-gas handelingen uit handen. Wij zorgen ervoor dat de installatie wordt afgeperst, gevacumeerd en wordt (bij)gevuld. Ook stellen we samen de juiste parameters in om het toestel geschikt te maken voor de installatie. De inbedrijfstelling neemt ongeveer 5 - 6 uur in beslag. Redden we het niet binnen deze tijd omdat er nog aanpassingen gemaakt moeten worden? Dan kijken we ter plaatse of het mogelijk is deze werkzaamheden tegen meerwerktarief uit te voeren, of dat jezelf deze aanpassingen maakt.

Aangezien lucht/water warmtepompen in de buitenlucht worden geplaatst moeten de weersomstandigheden voor een inbedrijfstelling toereikend te zijn. Dit betekent dat de inbedrijfstelling niet kan plaats vinden bij hevige neerslag en/of temperaturen onder de 4°C.

Voorwaarden en checklist
We helpen graag, maar we verwachten van jou als installateur dat je de volgende zaken op orde hebt:

 • Alle componenten zijn op hun definitieve plek en op de juiste manier geïnstalleerd.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn correct gemaakt (stroomvoorziening via het net is aanwezig).
 • Het buitendeel is op zijn minst 12 uur van tevoren van spanning voorzien.
 • De installatie is CV-zijdig gevuld, op druk en ontlucht.
 • Zowel binnen- als buitendeel zijn goed toegankelijk.

Je dient als installateur zelf bij de inbedrijfstelling aanwezig te zijn en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangeven op het aanvraagformulier. Een onderdeel van de aanvraag is het invullen van de checklist. Deze checklist is verplicht vóórdat je een inbedrijfstelling aanvraagt.


Vraag aan

Deze dienst kan aangevraagd worden voor:

- Elga Ace (Split en All-in-One)
- Eria Tower (Ace, Ace S)
- Mercuria (Ace)
- Neptuna


Een installateur kan per producttype éénmalig kosteloos van deze dienst gebruik maken. Bij iedere volgende inbedrijfstelling door Remeha wordt het daarvoor geldende bedrag exclusief aansluitmateriaal in rekening gebracht.

Eerste hulp bij opstarten

Voor F-gas installateurs (residentieel)

Voor de f-gas gecertificeerde installateur biedt Remeha de dienst ‘Eerste hulp bij opstarten’ (EHBO) aan. Met deze service loopt maakt een Remeha monteur je wegwijs door de diverse menu’s en denkt met je mee over de te maken instellingen. Als onze monteur weggaat werkt de installatie en weet je hoe het toestel werkt. Een eerste hulp bij opstarten neemt ongeveer 1-2 uur in beslag.

Redden we het niet binnen deze tijd omdat er nog aanpassingen gemaakt moeten worden, dan kijken we ter plaatse of het mogelijk is deze werkzaamheden tegen meerwerk tarief uit te voeren of dat de installateur deze aanpassingen zelf maakt.

Voorwaarden en checklist
We helpen graag, maar we verwachten van jou als installateur dat je de volgende zaken op orde hebt:

 • Alle componenten zijn op hun definitieve plek en op de juiste manier geïnstalleerd.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn correct gemaakt (stroomvoorziening via het net is aanwezig).
 • Het buitendeel is op zijn minst 12 uur van tevoren van spanning voorzien.
 • De installatie is CV-zijdig gevuld, op druk en ontlucht.
 • Zowel binnen- als buitendeel zijn goed toegankelijk.

Je dient als installateur zelf bij de inbedrijfstelling aanwezig te zijn en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangeven op het aanvraagformulier. Een onderdeel van de aanvraag is het invullen van de checklist. Deze checklist is verplicht vóórdat je een inbedrijfstelling aanvraagt.


Deze dienst kan aangevraagd worden voor:

- Elga Ace (Split, All-in-One, Monoblock)
- Eria Tower (Ace, Ace S, Monoblock)
- Mercuria (Ace, Monoblock)
- Neptuna
Een installateur kan per producttype éénmalig kosteloos van deze dienst gebruik maken. Bij iedere volgende EHBO door Remeha wordt er een vast bedrag in rekening gebracht.

Inbedrijfstellen grootvermogen warmtepompen

 

Werkzaamheden inbedrijfstellen grootvermogen warmtepompen GAS-HP E-HP Effenca MT
Toestel in bedrijf nemen
Controle elektrotechnisch aansluitingen
Controle hydraulische aansluitingen
Controle gasleidingen op lekkage
Statische gasvoordruk meten
Dynamische gasvoordruk meten / afstellen
Gasdruk naar brander meten / afstellen
Rookgassen meten
Nominale debiet primaire circulatiepomp meten
Nominale debiet circulatiepom sanitair warm water meter
Temperatuur instellingen CV instellen
Temperatuur instellingen sanitair warmwater instellen
Controle leidingen, condensafvoeren, filter, onluchters
Controle systeemdruk
Controle werking kleppen, pompen, fans, tracing
Controle werking pressostaten en vastleggen instellingen
Controle besturingstechniek en vastleggen instellingen
Gasabsorptiewarmtepomp

De eerste inbedrijfsstelling van de groot vermogen warmtepompen wordt uitgevoerd door Remeha. Wordt een toestel verplaatst of moet een Remeha servicetechnicus terugkomen als gevolg van een onvolledige montage, dan geldt een vast tarief.

Voorwaarden
Om een inbedrijfstelling probleemloos te laten verlopen stellen wij een aantal eisen welke hieronder staan weergeven:

 • Alle componenten zijn op hun definitieve plek en op de juiste manier geïnstalleerd.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn correct gemaakt (stroomvoorziening via het net is aanwezig).
 • Het buitendeel is op zijn minst 12 uur van te voren van spanning voorzien.
 • De installatie is CV-zijdig gevuld en op druk.
 • Zowel binnen- als buitendeel zijn goed toegankelijk.

Je dient als installateur zelf bij de inbedrijfstelling aanwezig te zijn en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangeven op het aanvraagformulier. 

Deze dienst kan aangevraagd worden voor:

- GAWP
Groot vermogen warmtepompen (monoblocks)

De eerste inbedrijfsstelling van de groot vermogen warmtepompen wordt uitgevoerd door Remeha. Wordt een toestel verplaatst of moet een Remeha servicetechnicus terugkomen als gevolg van een onvolledige montage? Dan geldt een vast tarief.

Voorwaarden
Om een inbedrijfstelling probleemloos te laten verlopen stellen wij een aantal eisen welke hieronder staan weergeven:

 • Alle componenten zijn op hun definitieve plek en op de juiste manier geïnstalleerd.
 • Alle elektrische aansluitingen zijn correct gemaakt (stroomvoorziening via het net is aanwezig).
 • Het buitendeel is op zijn minst 12 uur van tevoren van spanning voorzien.
 • De installatie is CV-zijdig en ook tussen de leidingen van en naar de buiten- en indoor-unit gevuld en op druk.
 • Zowel binnen- als buitendeel zijn goed toegankelijk.

Je dient als installateur zelf bij de inbedrijfstelling aanwezig te zijn en te voldoen aan de voorwaarden zoals aangeven op het aanvraagformulier.


Deze dienst kan aangevraagd worden voor:

- E-HP AW
- Effenca MT en HT