• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Direct gestookte warmwaterbereider met een hoog rendement

WHI / WHIC

De Remeha (L) WHi en (L) WHiC warmwaterdoorstroomunits maken kordaat een einde aan de koude douche na een sportwedstrijd of tijdens de ‘badkamerspits’. Het toestel produceert een eindeloze hoeveelheid warm water van constante temperatuur, zonder dat een warmwatervoorraad nodig is. In cascadeopstelling kunnen de WHi en WHiC maar liefst 27 douches tegelijk aan. De Remeha WHi en WHiC zijn compacte, gesloten doorstroomunits die eenvoudig aan bestaande installaties kunnen worden gekoppeld. De Remeha WHi is een warmwaterdoorstroomtoestel en is eveneens verkrijgbaar in een condenserende uitvoering, de WHiC en propaanuitvoeringen, de LWHi en LWHiC. Dit condenserend toestel is 14% zuiniger in gebruik dan een conventionele doorstroomunit.

Warmwateradvies

 • Een toestel voor CV- en warmwater, eenmaal de kosten

 • Geschikt voor piekgebruik: grote hoeveelheid tapwater in korte periode

 • Grote levercapaciteit bij gering vermogen

 • Kleine sportverenigingen - campings - luxe badkamers

 • Uitgelicht
 • Technische Specificaties
 • Product Datasheet
 • Documentatie en downloads

Direct gestookte warmwaterbereider met een hoog rendement

Eigenschappen

 • Gesloten toestel met ventilator

 • Uniek doorstroomconcept

 • Geen warmwatervoorraad, dus geen legionellagroei

 • Hoge continu tapcapaciteit

 • Nauwkeurige regeling met stabiele warmwatertemperatuur

 • Compact ontwerp

 • Laag montagegewicht

 • Modulerende brander

 • Elektronische ontsteking

 • Afstandsbediening voor temperatuurinstelling en diagnose

 • Watertemperatuur instelbaar van 40-85°C

 • Alle modellen ook leverbaar in propaan-uitvoeringen

 • Uitstekend te combineren met voorraadvat voor nog meer comfort

 • Eenvoudig te installeren als Cascadesysteem

Toepassingen 

 • Kleine sportverenigingen

 • Chalet- & Containerbouw

 • Mobiele recreatie

 • Campings

 • Bed & Breakfast

 • Restaurants

 • Snackbars

 • Luxe badkamers

Technische Specificaties

WHi 49

 • Gassoort
  Aardgas
 • Tapcapaciteit continu
  23,3 l/min bij 40 °C
 • Vermogen
  3,6 - 49,0 kW

LWHi 49

 • Gassoort
  Propaan
 • Tapcapaciteit continu
  23,3 l/min bij 40 °C
 • Vermogen
  3,6 - 49,0 kW

WHiC 56

 • Gassoort
  Aardgas
 • Tapcapaciteit continu
  26,6 l/min bij 40 °C
 • Vermogen
  4,2 - 56,0 kW

LWHiC 56

 • Gassoort
  Propaan
 • Tapcapaciteit continu
  26,6 l/min bij 40 °C
 • Vermogen
  4,2 - 56,0 kW

Product datasheet

 • Voordelen
 • Eigenschappen direct gestookte doorstroomtoestellen
 • Eigenschappen direct gestookte voorraadtoestellen
 • Eigenschappen gestookte combinatie tapwater met cv
 • Installatie en onderhoud tips
 • Levensduur
 • Rookgaslengtes (L)WHI 49
 • Voorzorgsmaatregelen betreffende de rookgasafvoerleiding

Voordelen

Betrouwbaar en stabiel

Speciale coating op controle print

Stevige omkasting

Hoogst vermogen in segment

Pro-Tec (bypass) control ter voorkoming van tapdip

Speciale coating binnenzijde wisselaar voor langere levensduur

Eigenschappen direct gestookte doorstroomtoestellen

Deze toestellen bestaan o.a. uit een warmtewisselaar om direct water mee op te warmen en kennen geen watervoorraad.Type toestellen: gas- en keukengeisers- Geschikt voor een doorlopende tapwateraanvraag

- Voortdurende beschikbaarheid van warm tapwater

- Een toestelwachttijd van enkele seconden

- Tapdrempel: er is een minimale volumestroom noodzakelijk

- Modulerend vermogen: ook kleinere volumestromen kunnen direct verwarmd worden

Eigenschappen direct gestookte voorraadtoestellen

Deze toestellen hebben een warmwatervoorraad die direct wordt verwarmd door een warmtewisselaar, zonder tussenkomst van een ander medium.Type toestellen: gasboilers en elektrische boilers.- Geschikt voor piekgebruik: grote hoeveelheid tapwater in korte periode

- Geen toestelwachttijd

- Grote levercapaciteit bij gering vermogen

- Gering drukverlies bij tappen

- Constante tapwatertemperatuur bij ongelijkmatige afname

Eigenschappen gestookte combinatie tapwater met cv

Deze toestellen hebben een watervoorraad die opgewarmd wordt door een externe warmtebron (indirect). Het warmteopwekkingsproces vindt dus buiten het toestel (en watervoorraad) plaats.Type toestellen: buffervaten, tanks met spiraal, combiketels en platenwisselaars.- Geschikt voor piekgebruik: grote hoeveelheid tapwater in korte periode

- Eén toestel voor CV- en warmwater, dus eenmaal installatie- en onderhoudskosten

- Grote levercapaciteit bij gering vermogen

- Geen gelijktijdigheid productie cv- en tapwater mogelijk

- Kleinere en goedkopere gasleiding nodig

Installatie en onderhoud tips

Plaatsen


Door meerdere toestellen in cascade te plaatsen verhoog je het tapcapaciteit op eenvoudige manier. Door het geringe gewicht en compact afmetingen zijn de WHi(C) toestellen makkelijk en snel te plaatsen.Aansluiten


Om eventuele pieken op te vangen is het mogelijk om de WHi(C) doorstroomtoestellen te combineren met een Aqua-boiler. Het installeren van een WHi(C) doorstroomtoestel is net zo eenvoudig als het aansluiten van een cv-ketel.In gebruik nemen


Bij meerdere toestellen in cascade is de gehele installatie met één regelaar te bedienen. De WHi(C) toestellen stellen zichzelf automatisch af op de gevraagde tapwatervraag. Eenmaal de settemperatuur instellen op de controller en het toestel houdt deze temperatuur vast middels het Pro-tec bypass-systeem.Onderhoud


De gehele installatie is onderhoudsarm. Onderhoud van het systeem volstaat met een korte inspectie, bijvoorbeeld gelijktijdig met het onderhoud van de cv-ketel. Door de grote hoeveelheden vers water die door het toestel stromen is onderhoud essentieel. Regelmatig controleren en spoelen is aan te bevelen.

Levensduur

Rendement HR-toestel (L)WHiC, 103%


Geen stilstandsverliezen

Rookgaslengtes (L)WHI 49

Voorzorgsmaatregelen betreffende de luchttoevoer/rookgasafvoerleiding


Gebruik een leiding met een diameter van 100 mm


Maximale lengte van de rookgasafvoerleiding

- 4 bocht (90 graden) + 7m (rechte leiding + geveldoorvoer

- 1 bocht (90 graden) + 12m (rechte leiding) + geveldoorvoer (minimale lengte van de rookgasafvoerleiding)

- 1 bocht (90 graden) + geveldoorvoer


Het maximale aantal 90-graden bochten is 4


De maximale lengte moet met 2 m verminderd worden voor elke gebruikte 90-graden bocht


De maximale lengte moet met 1 m verminderd worden voor elke gebruikte 45-graden bocht


Overschrijden van de maximale lengte is gevaarlijk en kan resulteren in een slechte verbranding


Voor de luchttoevoerleiding (welke parallel loopt aan de rookgasafvoerleiding) gelden dezelfde maximale lengtes + bochten als genoemd bij de rookgasafvoerleiding


Monteer de geveldoorvoer zodanig dat alle rookgassen naar buiten worden afgevoerd en alle verbrandingslucht van buiten komt


Opmerking: Bij rookgasafvoer lengtes langer dan 2 meter wordt geadviseerd om een condensring in het rookgaskanaal toe te passen (zowel horizontaal als verticaal). Deze condensopvang dient zo dicht mogelijk bij de toestelaansluiting te worden gemonteerd.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de rookgasafvoerleiding

Gebruik een afvoerleiding met een diameter van 100 mm


Maximale lengte van de rookgasafvoerleiding

- 4 bocht (90 graden) + 7 m (afvoerleiding + rookgasuitmonding (maximale lengte van de rookgasafvoerleiding: 12 m)


Minimale lengte van de rookgasafvoerleiding

- 1 bocht (90 graden) + rookgasuitmonding


Overschrijden van de maximale lengte is gevaarlijk en kan resulteren in een slechte verbranding


Het maximale aantal 90-graden bochten is 4


De maximale lengte moet met 2 m verminderd worden voor elke gebruikte 90-graden bocht


De maximale lengte moet met 1 m verminderd worden voor elke gebruikte 45-graden bocht


Indien mogelijk moet je de rookgasleiding niet door een afgesloten ruimte laten lopen. Raadpleeg Remeha B.V. voor de vrije afstanden tot andere voorwerpen


Monteer de rookgasuitmonding zodanig dat alle rookgassen naar buiten worden afgevoerd en alle verbrandingslucht van buiten komt

Documentatie en downloads