• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Altijd een passend hoog rendement cascadesysteem voor de utiliteit

Quinta Ace Cascade oplossing

Ontdek welke warmte-oplossing het beste bij jou past. Maak een gratis gebouwscan

Afhankelijk van het gewenste vermogen combineer je eenvoudig de Quinta Ace in één cascade-opstelling. De compactheid gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascadesysteem maken het mogelijk om een groot vermogen op een kleine oppervlakte op te stellen. Er zijn drie  opstellingen mogelijk:

- Lijnopstelling, gemonteerd aan de wand

- Lijnopstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame

Een zelfbouw cascade-installatie, bestaande uit meerdere toestellen, is ook mogelijk. Voor je specifieke situatie, bepaal je dan zelf de positie van de ketels en de leidingloop. Om de realisatie daarvan te vergemakkelijken, kun je zelf een cascadesysteem samenstellen.

Speciaal voor een cascadeopstelling hebben we cascaderegelaars in het programma waarmee tot maximaal 20 ketels in cascade geregeld kunnen worden.

Cascadeselectietool

 • Complete systemen met een vermogen tot 1200 kW

 • Meer dan 10.000 combinaties mogelijk

 • Plug & Play montagesysteem

 • DN65-leidingen tot 460 kW, daarboven DN100

 • Balans in bedrijfsuren

 • Uitgelicht
 • Product Datasheet
 • Documentatie en downloads

Altijd een passend hoog rendement cascadesysteem voor de utiliteit

Een installatie met meerdere ketels zal een grotere bedrijfszekerheid opleveren. De absolute kans op een storing in een systeem met meerdere ketels zal echter ook groter zijn. De urgentie bij een storing is echter lager, doordat de ketels elkaars functie over nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bedrijfszekerheid bij een opstelling van vier toestellen al optimaal is.

Dé professionele standaard

De Quinta Ace ketels zijn uitermate compacte, modulerende HR-gaswandtoestellen. Ze vragen slechts weinig ruimte, maar leveren tegelijkertijd wel vermogens tot 43, 65, 90, 114, 135 en 157 kW! Naast uitstekende prestaties, vallen de Quinta’s op door hun gebruiks- en toepassingsmogelijkheden. Zo zijn ze uitermate geschikt om gecombineerd toegepast te worden in zogenaamde cascade systemen voor hogere vermogens.

Flexibiliteit en zekerheid

In veel situaties is het interessant om het totaal op te stellen ketelvermogen te verdelen over meerdere ketels. De vraag over het optimale aantal toestellen in cascade komt daarbij regelmatig aan de orde. Welke oplossing de beste is, hangt af van het project.

Met het oog op rendement en bedrijfszekerheid zouden 3 á 4 ketels voldoende zijn, maar in verband met de beschikbare ruimte of op basis van andere motieven kan je uiteraard kiezen voor een groter aantal toestellen in cascade.

Complete hydraulische cascade systemen

De compactheid van de Remeha Quinta Ace, gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascade systeem maakt het mogelijk om op een kleine oppervlakte een zeer groot vermogen op te stellen.

Quinta Ace cascadeopstelling Remeha product

Product datasheet

 • Quinta Cascade alle winstpunten op een rij
 • Welke factoren hebben invloed op de opstelling
 • Optimale flexibiliteit
 • Modulerende regelaars
 • Opstellingsmogelijkheden
 • Rookgasafvoer en luchttoevoer
 • Onderhoud

Quinta Cascade alle winstpunten op een rij

 • Flexibel te plaatsen: wandmontage, vrijstaand en ruggelings, tot wel 1257 kW mogelijk.
 • Willekeurige mix van Quinta Ace 45, 65, 90, 115, 135 en 160 is mogelijk.
 • Modulerende cascaderegelaars› Optioneel zijn complete isolatiesets verkrijgbaar.
 • DN65 leidingen tot 460 kW, daarboven DN100.
 • Afmetingen afgestemd op vrachtwagen.
 • Frame per ketel uit te breiden.
 • Eenvoudige en succesvolle selectiemethodiek (website en prijslijst).
 • Zeer snel en eenvoudig te monteren.› Besparing op totale installatiekosten.
 • Alle pompen in de Remeha cascade systemen zijn extra energiezuinige, modulerende pompen, welke aan de energieklasse A eisen voldoen.› Diametertabellen beschikbaar voor rookgasafvoer- systemen.
 • AutoCAD tekeningen te downloaden van internet.

Welke factoren hebben invloed op de opstelling

Welke Cascade-opstelling voor u de beste is, hangt af van het project. Factoren die hierbij een rol spelen zijn:

Investering
Bij ketelopsplitsing kunnen de investeringskosten (ketelprijs inclusief montage, appendages, leidingen, pompen, rookgasafvoer en regelapparatuur) lager uitvallen. Dit is echter situatie-afhankelijk.

Bedrijfszekerheid
Een groter aantal toestellen zal een grotere bedrijfszekerheid opleveren. Hier is echter een duidelijke bovengrens aan te geven. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij cascadeopstellingen van vier toestellen de bedrijfszekerheid al optimaal is.

Rendement
Er zijn geen noemenswaardige rendementsverschillen tussen meerdere kleine of enkele grote ketels.

Onderhoud en storing
Een installatie met meerdere ketels vertoont een grotere absolute kans op storingen. Het onderhoud van vele kleine ketels kost meer dan één of enkele grote ketels. Hier staat tegenover dat service en onderhoud van kleinere ketels door een grotere groep monteurs kan geschieden en de urgentie bij een storing lager is.

Opstelling
Dankzij de lichtere en kleinere ketels neemt het aantal plaatsingsmogelijkheden binnen een gebouw toe. Er is praktisch geen vloeroppervlak nodig en er is een relatief lage vloerbelasting.

Optimale flexibiliteit

Voor een optimale flexibiliteit kan gekozen worden uit systemen opgebouwd uit verschillende wandtoestellen: Quinta Ace 45, 65, 90, 115, 135 en 160. Hierdoor kan geoptimaliseerd worden op benodigd vermogen, keteltype,afmetingen en zelfs op prijs. Er zijn cascade systemen leverbaar voor de fysiek kleinere Quinta Ace 45-115 en cascade systemen voor hetzij enkel Quinta Ace 135 of 160 toestellen of combinaties van de Quinta Ace 135 en/of 160 met kleinere Quinta Ace toestellen. Hierbij kan bij beide systemen gekozen wordenuit opstellingen in lijn voor aan de wand of vrijstaand, èn vrijstaande ruggelingseopstellingen.

Modulerende regelaars

Remeha heeft modulerende cascaderegelaars in het programma, die bij uitstek geschikt zijn om een cascade-opstelling met Quinta Ace’s aan te sturen. De regelaars kunnen op de wand, in een schakelkast of met een speciale regelaar montageplaat aan het cascadeframe worden gemonteerd.


Meer informatie over regelaars

 

Opstellingsmogelijkheden

Flexibel combineren

Afhankelijk van het gewenste vermogen combineert u eenvoudig de Quinta Ace 45-115 modellen met Quinta Ace 135-160 modellen in één cascade opstelling. De compactheid gecombineerd met de doordachte aansluittechniek van het hydraulische cascade systeem maken het mogelijk om een groot vermogen op een kleine oppervlakte op te stellen.

Opstellingsmogelijkheden

Er zijn 3 opstellingen mogelijk:

 1. Lijnopstelling, gemonteerd aan de wand.
 2. Lijnopstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame.
 3. Ruggelingse opstelling, gemonteerd op een vrijstaand frame.

 

Rookgasafvoer en luchttoevoer

De Remeha Quinta Ace wandketels kunnen in ‘open’ of ‘gesloten’ uitvoering toegepast worden. Bij een gesloten uitvoering is het aantal plaatsingsmogelijkheden binnen het gebouw groter. Verder is verbrandingslucht die direct van buiten wordt betrokken over het algemeen schoner dan lucht van binnen. Diameter tabellen voor meerdere typen rookgasafvoer systemen zijn opgenomen in de cascadewijzer.

Individuele rookgasafvoer

Indien er onvoldoende hoogte is voor een collectieve rookgasafvoer en/of luchttoevoer, dan zult u individuele dakdoorvoeren dienen toe te passen. Bij plaatsing van een gering aantal toestellen is dit ook vaak voordeliger.

Collectieve rookgasafvoer

Bij voldoende trekhoogte (min. 2 m) kan een collectorsysteem werkend onder onderdruk worden toegepast. Deze bestaan in ‘serie-’ of ‘parallelopstelling’.

Bij een parallelopstelling worden de individuele toestellen ieder met hun eigen aansluitleiding aangesloten op het verticale gedeelte. Bij deze opstelling lopen er wel meerdere rookgasafvoerleidingen (en luchttoevoerleidingen, bij gesloten uitvoering) boven de ketels. Een voordeel van deze opstelling is dat de diameters van de verticale collectorbuizen vaak kleiner kunnen zijn dan bij een serieopstelling.

Verder zijn opstellingen mogelijk van meerdere ketels op een gezamenlijke verticale concentrische luchttoevoer/rookgasafvoer-collector (CLV). Deze ketels kunnen ge-plaatst zijn op verschillende bouwlagen. Door de standaard ingebouwde terugslagklep is het ook mogelijk om een collectorsysteem werkend onder overdruk toe te passen. Hierdoor kan de diameter van de collector kleiner worden.

Onderhoud

Het grote voordeel van een cascadesysteem van Quinta Ace-ketels, ten opzichte van een installatie met staande ketels, is dat het onderhoud door een grotere groep monteurs gedaan kan worden.

Documentatie en downloads