• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Met de open verdeler een goede flow

Een doorverbonden verdeler-verzamelaar werkt alleen als het debiet aan de ketelzijde groter of gelijk is aan het debiet van de installatiezijde. Dit is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van één ketelpomp. Er zal dan altijd een flow zijn in de richting zoals bij afbeelding A is aangegeven.

De doorverbonden verdeler-verzamelaar

open verdeler afbeelding A

Een doorverbonden verdeler-verzamelaar werkt dus niet als het debiet aan de ketelzijde kleiner is dan dat aan de installatiezijde (bijv. één ketelpomp aan en één ketelpomp uit). Dan kan er ongewenst een flow ontstaan zoals aangegeven bij afbeelding B.

open verdeler afbeelding B

De open verdeler

Bij een wisselend debiet aan de ketelzijde moet daarom geen doorverbonden verdeler-verzamelaar, maar een open verdeler worden toegepast. De doorverbinding bevindt zich daarbij tussen de ketel(s) en de groep(en). De open verdeler kan je natuurlijk ook gebruiken als het debiet aan de ketelzijde groter dan of gelijk is aan het debiet van de installatie. Hij is daarmee universeel toepasbaar.

open verdeler afbeelding C

Ongewenste bijmenging door een open verdeler

Het maximale debiet aan de ketelzijde moet gelijk zijn aan het debiet aan de installatiezijde. Anders kan door bijmenging over de verdeler de maximale ketelwatertemperatuur de groepen niet bereiken.

Vooral bij hooggestookte groepen, zoals een tapwatergroep, kan een te lage aanvoerwatertemperatuur verstrekkende nadelige gevolgen hebben. Dit is niet het geval als er bewust voor bijmenging is gekozen.

Bij renovatieprojecten kiezen partijen nog wel eens voor kleinere ketels en bijbehorende kleinere ketelpompen. In die gevallen kan de genoemde situatie ook optreden en zult u ook het debiet van de installatie moeten aanpassen (inregelen).

Renovatieprojecten inregelen