• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Aangepaste regelgeving koppeling WTW-units

Op basis van vragen uit de markt heeft Remeha in 2013 de Tzerra en Calenta cv-ketels onder de Europese Richtlijn Gastoestellen (2009/142/EG) laten certificeren voor de combinatie met bestaande WTW-units. Kiwa heeft de verklaringen, over de toegelaten afvoerconstructies, destijds afgegeven als een uitbreiding van de CE certificatie van de cv-ketels. In feite is de combinatie met een WTW-unit zo alleen een toevoeging op de range van toegelaten afvoerconstructies.

Verscherpte regelgeving WTW-units

Vorig jaar is de Europese Richtlijn Gastoestellen vervangen voor de Europese Verordening Gasverbrandingstoestellen. Daardoor is de regelgeving aangescherpt. Dit geldt ook voor de combinatie van cv-ketels met WTW-units. Op nieuw uit te geven verklaringen, nu dus onder de Europese Verordening Gasverbrandingstoestellen, geeft Kiwa daarom expliciet aan dat de verklaring niet geldt bij bestaande toestellen waar de cv/WTW-combinatie als één toestel is gecertificeerd. Dit geldt voor de Agpo Optifor combinatie. Hierdoor kan Remeha nieuwe combinaties met een bestaande Optifor WTW-unit niet meer ondersteunen.

Controle correcte samenwerking

Bij bestaande combinaties, die wij eerder hebben goedgekeurd en die nog onder de Europese Richtlijn Gastoestellen vallen, staat Remeha nog altijd achter de correcte en veilige werking. Uiteraard moet je de correcte samenwerking tussen ketel en WTW-unit, en het gezamenlijk rookgasafvoerdeel, bij periodieke onderhoudsbeurten controleren.

Combinatie via adapters

Daarnaast zijn er ook Kiwa-verklaringen voor de combinatie van Remeha ketels met specifieke WTW-units via bijbehorende koppelstukken/adapters. Lees bijvoorbeeld de verklaring hieronder voor de combinatie van Tzerra Ace ketels met Brink WTW-units. Neem contact op met onze afdeling Sales Support voor de mogelijke cv-ketel/WTW-unit combinaties en de aansluitsets die eventueel nodig zijn.