• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Quinta Ace cascade voor getroffen Adelante Zorggroep Valkenburg

Na de enorme waterschade bij Adelante Zorggroep in Valkenburg a/d Geul (Houthem) hebben Remeha en Equans samen een belangrijke rol gespeeld bij de vervanging van de cv-installatie. Met een gerichte inventarisatie en advisering door Remeha kwamen de partijen met een voorstel voor het beste vervangingstraject. Het zwaar getroffen Adelante Kind & Jeugd kon zo al snel haar gebouw weer verwarmen. Ook is er voor de langere termijn een oplossing bedacht die een eventuele toekomstige overstroming het hoofd kan bieden.

De locatie van Adelante aan de Onderstestraat in Houthem biedt onderdak aan een kinderrevalidatiecentrum en mytylschool. Na de overstromingen in de zomer van 2021, gingen ze direct op zoek naar alternatieve huisvesting voor de 350 leerlingen en cliëntjes. Om de oorspronkelijke locatie weer te kunnen gebruiken, zochten zij een partij voor de vervanging van de cv-installatie. Miriam Voncken, teammanager Civiel Technische Dienst van Adelante schakelde daarvoor het adviesbureau Curver Raadgevende Ingenieurs BV uit Gulpen in. “Het adviesbureau ging aan de slag en heeft verschillende offertes aangeleverd. Het bureau kwam al snel met een voorstel waarbij we de hulp van Remeha kregen, die uiteindelijk met een aanbieding als beste uit de bus kwam.”

Gebouw onder water
Jean-Pierre Coenen is senior projectleider bij Equans en houdt zich binnen hun bedrijf vooral bezig met werktuigbouwkundige installaties. Coenen kreeg dan ook de opdracht om de nieuwe Quinta Ace cv-ketels van Remeha te plaatsen. “Een bedrijf of gebouw dat onder water heeft gestaan is voor ons geen dagelijkse koek. Om de problemen het hoofd te bieden, moesten we de situatie opdelen in twee fases. In de eerste fase ging het vooral om het gedeeltelijk herstellen en verwijderen van de technische installatie. Fase twee draaide om het gedeeltelijk vernieuwen van de equipment. Daarvoor moesten we de ruimte eerst leeg maken, zodat we de nieuwe ketels konden plaatsen.”

Adelante Zorggroep Valkenburg - Remeha Quinta Ace

Ketels in de kelder
We begonnen dus eerst met het demonteren van de twee oude ketels, zodat we ze vanuit de kelder naar boven konden krijgen. Vervolgens moesten we twee nieuwe Quinta Ace ketels - die Remeha versneld kon leveren - op hun juiste plek zien te krijgen. Daarvoor moesten we ze voorzichtig in de kelder laten zakken. Uiteindelijk lukte ons dit, met minimale inspanningen, al blijft het altijd een uitdaging om de ketels daar te krijgen. Daarna was het nog de kunst om die ketels weer aangesloten te krijgen op de bestaande cv-verdeler. Ook moesten we de rookgasafvoer aansluiten op het bestaande rookgasafvoerkanaal. Dit is allemaal gelukt, al was het best een lastige klus.”

Bovengronds ketelhuis
Na de komende zomervakantie moeten alle gebouwen van Adelante in Houthem weer volledig up-to-date zijn. Om risico’s bij een toekomstige overstroming te minimaliseren, is besloten om een nieuw ketelhuis te bouwen waarbij de cv-ketels minimaal een halve meter boven de grond staan. “Remeha heeft de zorggroep hiervoor speciale hulp aangeboden en daarbij vijf Quinta Ace cv-ketels voor de prijs van vier aangeboden. Twee van die ketels staan nu in de kelder, waarmee de zorggroep het hoofdgebouw in de winter vorstvrij hield. Nu hebben we de afspraak gemaakt dat we de drie nieuwe Quinta Ace ketels, die nu nog in de verpakking staan, in het bovengrondse ketelhuis plaatsen.

Adelante Zorggroep Valkenburg - Remeha Quinta Ace

Cascadeopstelling
“Ook de twee Quinta Ace’s die nu in de kelder staan, gaan we hergebruiken en in het nieuwe ketelhuis plaatsen. Zo hebben we daar straks vijf Remeha Quinta Ace’s in cascadeopstelling. Die cascadeopstelling zetten we als een soort puzzel in elkaar. Remeha levert daarvoor alle onderdelen die nodig zijn. Onze mensen hebben het bouwen van een cascadesysteem wel vaker gedaan. De uitdaging zit hem veel meer om het bestaande leidingwerk in het zorgcentrum via grondleidingen goed aan te sluiten op het nieuwe ketelhuis, de installatie in te regelen en vervolgens goed kijken of het hele systeem nog probleemloos functioneert. Alle pompen en driewegkleppen op de verdeler waren bijvoorbeeld kapot. Ook die zijn allemaal met spoed opnieuw besteld en gemonteerd. Zo zullen we moeten afwachten of uiteindelijk alles in het cv-systeem weer optimaal werkt. Maar aan de nieuwe cv-ketels zal het in elk geval niet liggen”, besluit Coenen.