• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Remeha steunt basisschool De Marke in talentontwikkeling

Openbare basisschool De Marke en het Apeldoornse techniekbedrijf Remeha, ontwikkelaar en fabrikant van klimaatoplossingen, starten via het Jeugdeducatiefonds een 4-jarige samenwerking. Door de financiële steun van Remeha’s aandeelhouder Stichting Aandelen Remeha, wordt het voor het team van De Marke mogelijk om de talentontwikkeling van leerlingen breder te ontplooien en om de techniekthema’s binnen de school verder te ontwikkelen. De lokale samenwerking wordt maandag 22 juni tijdens een kleine bijeenkomst in het bijzijn van burgemeester Ton Heerts gevierd. Remeha bekrachtigt de samenwerking door laptops voor thuisgebruik te overhandigen aan de leerlingenraad van De Marke.

Basisschool De Marke en Remeha werken via Jeugdeducatiefonds samen aan talentontwikkeling

Samenwerking De Marke en Stichting Aandelen Remeha

Het aanbieden van de laptops maakt onderdeel uit van een bredere en langdurige samenwerking. Naast de meerjarige financiële ondersteuning, krijgt de samenwerking ook een praktische invulling waarbij leerlingen van De Marke de techniekthema’s ook in de praktijk kunnen ervaren tijdens bezoeken aan de Remeha fabriek, op loopafstand van de school.
Mariëtte Doornekamp Stichting Aandelen Remeha: “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name het stimuleren van de interesse in techniek. We het vinden daarom heel waardevol dat we kunnen bijdragen aan dit geweldige initiatief zo dichtbij.”

Inge Voncken, directeur basisschool De Marke: “Certificering door het Jeugdeducatiefonds en de samenwerking met Remeha betekent voor De Marke dat alle leerlingen zonder problemen kunnen deelnemen aan activiteiten die het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling raken. Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling. Ik ben trots dat er een zeer betrokken team naast mij staat waarmee we dit dankzij de steun van Remeha en het Jeugdeducatiefonds kunnen realiseren.”

Jeugdeducatiefonds

De afgelopen maanden waren de scholen in Nederland gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leerkrachten hebben tijdens de coronacrisis de tweedeling in de samenleving zien toenemen waarbij de meest kwetsbare kinderen het hardst worden getroffen. Het Jeugdeducatiefonds heeft in deze periode 4.000 laptops verstrekt aan basisscholen in het hele land om het thuisonderwijs te ondersteunen. Het aanbieden van laptops voor thuisgebruik door Remeha is ook toekomstgericht een waardevolle ondersteuning.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: 'Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang, zeker in de huidige tijd. Stress en zorgen in een gezin kunnen ertoe leiden dat er thuis weinig aandacht voor school is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met Remeha basisschool De Marke kunnen helpen om het verschil te maken. Leerkrachten weten als geen ander wat nodig is. Samen proberen we de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.'

Close the gap

Bij het aanbieden van de laptops is ook Close the Gap betrokken. Dit is een social enterprise uit België die o.a. gebruikte laptops van bedrijven opknapt en verspreid onder goede doelen zoals het Jeugdeducatiefonds.


Over Stichting Aandelen Remeha en Remeha

Stichting Aandelen Remeha is de aandeelhouder van BDR Thermea Group waarvan Remeha onderdeel uitmaakt. Een van de doelstellingen van de Stichting Aandelen Remeha is het bevorderen van educatie en de interesse in techniek bij kinderen en jong volwassenen vanaf de basisschool leeftijd tot en met de universiteit. Vanuit die doelstelling ondersteunt de Stichting Aandelen Remeha diverse onderwijsinitiatieven zoals het Jeugdeducatiefonds en de Leerstoel Energietransitie aan de Hogeschool Windesheim.  

Remeha ontwikkelt innovatieve en energiezuinige producten voor klimaatbeheersing c.q. warmte en warm water, zowel voor woningen als utiliteit. Met haar innovaties wil Remeha zo goed mogelijk anticiperen op wensen en behoeften van nu en in de toekomst. Met ruim 500 medewerkers geeft Remeha op eigentijdse wijze invulling aan ontwikkeling, productie en marktbenadering, waarmee zij in Nederland én in Europa is uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant. Remeha is één van de voornaamste merken binnen de eveneens in Apeldoorn gevestigde BDR Thermea Group, met 6.200 medewerkers actief in meer dan 100 landen in de wereld.

Over het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds helpt om ontwikkelingskansen van kinderen in Nederland die opgroeien vanuit een achterstand, te vergroten. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning. Hiermee levert het Jeugdeducatiefonds een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie.

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.