• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

“We brengen het beste van twee werelden bij elkaar.”

Remeha wil het steeds makkelijker maken voor zijn partners. De overname en integratie van Techneco draagt bij aan de verwezenlijking van die ambitie. We praatten over die overname  en integratie met Arthur van Schayk (algemeen directeur Remeha) en Jasper Serlie (segment manager nieuwbouw binnen Remeha en verantwoordelijk voor vestiging Delft). Via Microsoft Teams vertelden ze openhartig over de integratie en de toekomst. Ook digitaal was het enthousiasme van beide heren overduidelijk aanwezig.

Techneco wordt Remeha per 1 januari 2021

Groeiplan en key-element 

“Er zijn een aantal redenen waarom we Techneco hebben overgenomen”, vertelt Arthur van Schayk. “In ons strategisch groeiplan hebben opgenomen dat we in de warmtepompenmarkt willen groeien. Met Techneco halen we toegang tot die markt en de kennis om verder te groeien in huis. Een andere belangrijke reden om Techneco over te nemen, is hun totaalconcept gericht op grote ontwikkelaars in nieuwbouw. Verder was de Elga een key-element voor ons. En natuurlijk zijn de mensen van Techneco en hun kennis en kunde van doorslaggevend belang geweest.”  

Duidelijke doelstellingen 

Over de doelstellingen van de overname zijn Van Schayk en Serlie heel duidelijk. Van Schayk stelt dat Remeha een leiderschapspositie wilt hebben in de warmtepompmarkt  in 2025. Jasper Serlie vult hem aan: “Als we puur kijken naar de nieuwbouwmarkt zijn we met de overname van Techneco direct een serieuze speler geworden. De sterke naam van Remeha gebruiken we om meer toegang te krijgen in de nieuwbouwmarkt. Maar laten we niet vergeten dat er nog altijd heel veel cv-ketels worden verkocht in Nederland. We moeten zeker proberen ons marktaandeel hierin laten groeien.”  

Energietransitie

De energietransitie raast voort. Volgens Arthur van Schayk was Nederland een aardgas gedreven samenleving, maar hij ziet een verschuiving naar drie blokken: (groen) gas, (groene) elektriciteit en vergroende warmtenetten. “In onze ogen wordt waterstofgas een belangrijke component en in elektriciteit zal het aandeel van windenergie toenemen en vindt vergroening van elektriciteitscentrales plaats. Ook de impact van warmtenetten die restwarmte steeds beter benutten, zal toenemen. Wij focussen op toepassingen voor waterstofgas, warmtepompen en hybrides en warmtenetten. Dat maakt ons flexibel en minder kwetsbaar voor politieke keuzes.”  

Van cv-ketels naar business-solutions 

De energietransitie heeft grote gevolgen, niet in de laatste plaats voor relaties van Remeha. “Onze klanten, van kleine tot grote installateurs en hun klanten van consument en kleinbedrijf tot grote industriële complexen, ervaren de gevolgen de energietransitie, digitalisering en het ontstaan van nieuwe serviceproposities. We willen relaties helpen met marketing, met het optimaliseren van het productportfolio, met logistiek, etcetera”, vertelt Van Schayk. Naast de trends die Arthur van Schayk benoemt, ziet Serlie een hoge uitstroom van goed gekwalificeerd personeel in de sector, terwijl de instroom bijzonder laag is. “Dat betekent dat bedrijven partners nodig hebben, die kennis kunnen overdragen en de problematiek begrijpen en daarvoor oplossingen aanbiedingen.” Volgens Van Schayk kan Remeha hier een rol spelen: “In de toekomst ontwikkelen we ons tot business-accountmanagement.” Met een glimlach trekt hij de spitsvondige conclusie: “Van koning van de ketels naar keizer van de business-solutions.”  

De rol van de vestiging in Delft 

“We kennen binnen Remeha de segmenten residentieel, utiliteit en nieuwbouw en vanuit Delft gaan we dat laatste segment aansturen”, legt Jasper Serlie uit. “Daarbij leggen we de focus op warmtepompen. We zijn het kenniscentrum voor warmtepompen. De productie die hier plaatsvond, wordt geïntegreerd binnen de productieorganisatie van Remeha. Dat betekent dat de Delftse productie naar Frankrijk verhuist.” Arthur van Schayk haakt hier op in: “Het gaat verder dan productie. Het gaat om het managen van de hele supply chain en dus ook om research & development. Natuurlijk blijft Delft kennis opdoen en delen met de faciliteiten in Frankrijk. Zo brengen we het beste van twee werelden bij elkaar.” 

“Kijk, er is natuurlijk een verschil in werkwijze tussen Techneco en Remeha”, verklaart Arthur van Schayk, ‘maar de warmte van het familiebedrijf Techneco gaat over naar de warmte van meer eigen verantwoordelijkheid binnen Remeha. Van origine zijn wij ook een familiebedrijf. Het gevoel om samen de wereld te bestormen en het loyaliteitsgevoel zitten in het DNA van Remeha.”

De warmte van Remeha 

De twee werelden moesten ook op een andere manier bij elkaar komen. Techneco is een middelgroot bedrijf, Remeha en de BDR Thermea Group tellen duizenden medewerkers. Hoe zorg je voor een succesvolle integratie? Arthur van Schayk over de aanpak: “We hebben Techneco 1 januari 2019 geacquireerd, maar we zijn niet direct gestart met integreren. We hebben de tijd genomen om aan elkaar te wennen.” Als verantwoordelijke in Delft was Jasper Serlie natuurlijk nauw betrokken: “In 2019 en 2020 heeft Techneco gedraaid zoals gebruikelijk. In 2020 hebben we bijna iedereen betrokken bij de integratie, onder andere via werkgroepen. Inmiddels ziet men wat de kracht van Remeha is. Dat merkt iedereen aan de aandacht voor de mensen, aan de nieuwe locatie, maar ook aan het versneld doorontwikkelen van producten. Daar is de Elga Ace een prachtig voorbeeld van.”