• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Zuivere O2-meting (veranderende gassamenstelling)

Wij zijn er aan gewend geraakt dat we cv-toestellen op CO2 afstellen. Hiervoor gebruik je een rookgasanalysator met een O2-meetcel. Dit houdt in dat de rookgasanalysator het O2-gehalte in de rookgassen meet. De CO2-aarde wordt vervolgens berekend vanuit deze gemeten O2-waarde.

Gaskwaliteit instellen alvorens 02-meting

Om de berekening op een juiste wijze te kunnen uitvoeren zul je, voorafgaand aan de 02-meting, altijd de toegepaste gassamenstelling moeten instellen. Voor de berekening is het namelijk van belang of het toestel op Gronings aardgas, Propaangas of een ander gas wordt gestookt. Vandaar dat je altijd de gaskwaliteit instelt vóór je de meting uitvoert. 

Samenstelling gas gaat veranderen

We gaan er daarbij altijd vanuit dat bijvoorbeeld aardgas in elke situatie dezelfde samenstelling heeft. De leverancier van aardgas in Nederland garandeert dit ook in alle gevallen. In de nabije toekomst kan het echter gebeuren dat de samenstelling van het aardgas per moment enigszins kan afwijken. De samenstelling van het geleverde gas is dan voor de afnemer niet meer bekend. Om die reden kan je een rookgasanalysator ook niet meer op een vaste gassamenstelling instellen. Daarom hebben wij besloten dat we onze cv-toestellen niet meer op CO2 maar op O2 afstellen. 

02-meting