• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Waarom Remeha gelooft in waterstof

Om de energietransitie succesvol te laten verlopen en de klimaatdoelen te realiseren, is het belangrijk gebruik te maken van alle mogelijke oplossingen. Daarom zeggen we dat er meerdere wegen naar duurzaamheid leiden. Eén van die wegen is toepassing van waterstof als energiedrager voor de verwarming van huizen en gebouwen. De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan snel. Dat geeft ons energie om nieuwe oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, die we onder andere met pilotprojecten doorontwikkelen. Wij geloven in waterstof en we zien waterstofgas als nieuwe energie voor nieuwe prestaties.

Vier stappen in de overgang naar waterstof

CV-ketels klaar voor 20% bijmengen 

Als je kijkt naar de huishoudelijke markt, dan zijn alle cv-ketels van Remeha nu al geschikt om 20% waterstof bij te mengen. Zo zouden we al direct zo’n 8% CO2-reductie kunnen realiseren.

100% waterstof gestookte cv-ketels

Volledig waterstof gestookte ketels passen we alleen nog toe in pilotprojecten. Het is belangrijk om de techniek verder te verbeteren zodat we eind 2023 de waterstof cv-ketel op de markt kunnen brengen.

CV-ketels klaar voor 100% waterstof

In de voortgang is het van belang dat er producten zijn die in eerste instantie werken op aardgas en later eenvoudig zijn om te zetten naar waterstof: de 100% H2-ready ketels.

Brandstofcellen op 100% waterstof

We hebben nu brandstofcellen die gevoed worden met aardgas en er wordt gewerkt aan brandstofcellen op 100% waterstof. Dan wordt het namelijk veel efficiënter en duurzamer.


Unieke kansen voor waterstof

Met de term waterstof wordt meestal waterstofgas bedoeld, in de scheikunde aangeduid als H2. Waterstof is geen energiebron – zoals wind en zon wel zijn – maar is net als elektriciteit een energiedrager. Dat houdt in dat er energie ingestopt kan worden, én weer uitgehaald kan worden. Zo kan groene energie uit zon en wind die niet direct als stroom gebruikt kan worden, opgeslagen worden in waterstof. Uiteindelijk kan waterstof via verbranding weer omgezet worden in energie, bijvoorbeeld als vervanger van aardgas bij de verwarming van onze woningen.

Meerdere proefprojecten
Waterstof biedt veel mogelijkheden en daar wordt steeds meer onderzoek naar gedaan. Remeha heeft de eerste waterstofketel van Nederland ontwikkeld en inmiddels meerdere proefprojecten gerealiseerd waaronder een wereldprimeur met een proefopstelling in de gebouwde omgeving in Lochem.

Waterstofprojecten

Rozenburg
Primeur 100% waterstof cv-ketel

Lochem
Waterstof in de gebouwde omgeving

Ameland
20% bijmenging in het aardgasnet

Apeldoorn
Demonstratiewoning het Waterstofhuis

Waterstofketels - de verschillen op een rij

100% H2 cv-ketels

Deze ketels gebruiken we voor de pilotprojecten zoals ze hierboven staan beschreven met uitzondering van Ameland waar we waterstof bijmengen in reguliere cv-ketels.

De proefprojecten zijn voor ons belangrijk om de techniek in de praktijk te toetsen om zo verder te kunnen verbeteren.

 

100% H2-ready cv-ketels

Een cv-ketel gaat 10 tot 15 jaar mee. Omdat het nog jaren duurt voordat er voldoende waterstof is om huizen op grote schaal over te laten gaan op waterstof is het belangrijk dat er producten zijn die in eerste instantie werken op aardgas en later eenvoudig zijn om te zetten naar waterstof: de 100% H2-ready ketels.

Deze ketels komen pas ná de 100% waterstof ketels op de markt, omdat de ontwikkeling van deze ketels afhankelijk is van de ontwikkeling van de pure waterstofketels.

 

Brandstofcel techniek

Er zijn nu brandstofcellen die gevoed worden met aardgas en dit daarna omzetten naar waterstof en CO2. We moeten toe naar brandstofcellen die werken op 100% waterstof zodat er ook geen CO2 uitstoot meer is. Het is verder belangrijk dat er een kostendaling optreedt, met name in de cel-technologie. Dat gaat op termijn zeker gebeuren. Kijk maar naar de kostendalingen voor zonnepanelen of batterijen voor elektrische auto’s.

Interessant bij de brandstofcel is dat deze naast warmte ook elektriciteit kan leveren. Dit kan met name in de toekomst - als de vraag naar flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt verder toeneemt - het product een stuk interessanter maken.

 

Missie H2
Nederland waterstofland

Missie H2

Trotse partner Missie H2

Missie H2 is een nationale waterstofcampagne, waarbij 7 sterke Nederlandse bedrijven in de energieketen en TeamNL gaan samenwerken om de bekendheid van waterstof onder het Nederlandse publiek te vergroten. Onder de noemer ‘Missie H2’ brengt Remeha in samenwerking met deze bedrijven concrete waterstofprojecten en -initiatieven onder de aandacht van het Nederlands publiek.

Meer over Missie H2