• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Remeha’s visie op de energietransitie

Ontstaan vanuit maatschappelijke aandacht voor brandstofbesparing voelen we al vanaf het allereerste begin de verantwoordelijkheid om ook voor de generaties na ons een leefbare omgeving achter te laten.

Dat deden we destijds met innovatieve HR cv-ketels. Dat doen we nú door het actief delen van onze kennis en visie op de energietransitie. Door te denken in oplossingen die ook écht iets oplossen. Praktisch én innovatief. Voor nu én voor morgen.

Meerdere wegen naar duurzaam
Om de klimaatdoelen van 2050 te halen gelooft Remeha in meerdere wegen naar duurzaam. Niet één allesbepalende oplossing, maar oplossingen die nu al impact hebben en die voorbereid zijn op een CO2-neutrale toekomst. Haalbaar en realistisch.

Volgens ons zit de oplossing in het gecombineerd gebruiken van energiedragers passend bij de gebouwde omgeving en aanwezige infrastructuur. Uiteindelijke zonder fossiele brandstoffen, maar niet zonder gas.

We zien waterstofgas en synthetisch gas als alternatief voor aardgas en opslag van duurzaam opgewekte energie. Aangevuld met warmtenetten en volledig elektrische comfort-oplossingen.

Met ons uitgebreide productportfolio en als onderdeel van de BDR Thermea Group hebben we de kennis, technologie en de slagkracht om de energietransitie te versnellen.

 

Voor duurzaam.
Voor jou.