• Website
 • Kennisbank
 • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Ben je een consument? Kijk dan hier.

Warmtepompen voor nieuwbouw en renovatieprojecten

We staan allemaal voor de uitdaging om te verduurzamen. De vraag is niet of, maar hoe en op welk moment. Om voor alle verduurzamingsvraagstukken oplossingen te kunnen bieden hebben wij in 2018 ook warmtepompen aan het productassortiment voor de Nederlandse markt toegevoegd. Een brede lijn warmtepompen die in Frankrijk al jaren succesvol door de BDR Thermea Groep geproduceerd wordt. Met de integratie van Techneco hebben we daaraan 25 jaar aan diepgaande kennis en technische expertise op het gebied van warmtepompen toegevoegd.

Het productporfolio omvat hybride en all-electric oplossingen, split uitvoeringen en vanaf 2022 mogen we daar ook monoblock warmtepompen aan toevoegen. Daarmee biedt Remeha een oplossing voor elk vraagstuk voor bestaande bouw, nieuwbouw en de vraag naar groot vermogen warmtepomp oplossingen. Met de introductie van de monoblock varianten maken we het ook voor de installateur die niet over een F-gassen certificaat beschikt makkelijker om hybride en alle electric oplossingen te installeren.

 

Warmtepomp bronnen

Een warmtepomp kan zijn warmte onttrekken uit verschillende bronnen. Ook Remeha biedt warmtepompen aan die van verschillende bronnen gebruik maken. Iedere bron heeft zijn eigen kenmerken en toepassingsgebied. De keuze voor de bron wordt veelal bepaald door beschikbare ruimte, type woning en budget. Voor een optimaal comfort is het dan ook van belang zo vroeg mogelijk in het adviestraject betrokken te zijn.

Lucht / water warmtepomp

Dit type warmtepomp heeft een buitenunit met daarin een ventilator. Doordat de ventilator in de buitenunit draait, wordt een speciaal koudemiddel dat in de warmtewisselaar zit verwarmd door de energie in de buitenlucht. Een compressor voert vervolgens de druk op, waardoor de temperatuur stijgt en warmte ontstaat die afgegeven wordt aan vloerverwarming of radiatoren.

Water / water warmtepomp

Dit type warmtepomp maakt gebruik van de bodem in de vorm van een open bronsysteem. Grondwater wordt in deze situatie gebruikt om warmte / koude in de bodem te laden. Deze variant wordt veelal gebruikt bij bedrijven omdat er dan een grotere capaciteit nodig is om duurzaam te verwarmen en te koelen.

Brine* / water warmtepomp

Dit type warmtepomp werkt met gesloten bronsystemen waarin brine circuleert. Voor de warmtewisseling wordt bij dit type pomp een net van horizontale of verticale plastic (HDPE) slangen toegepast. Hierdoor komt het grondwater niet direct in aanraking met het brine transportmedium, maar kan er wel energie met de bodem worden uitgewisseld.

*Brine is een mengsel van water en glycol, een antivriesmiddel.

Gasabsorptie warmtepomp

Een gasabsorptiewarmtepomp werkt grotendeels hetzelfde als een elektrische warmtepomp. Het verschil zit hem in de manier waarop de compressor aangedreven wordt, namelijk met een gasmotor en niet met een elektrische motor. Dit type warmtepomp is geschikt om de CO2 uitstoot fors te verlagen bij bestaande bouw of renovatie in installaties met veel draaiuren.

Uitvoeringen

Monoblock, split-unit, grondgebonden

Monoblock
lucht/water warmtepomp

Een monoblock lucht/water warmtepomp onttrekt energie uit de buitenlucht en zet dit om in warmte. Bij een monoblock warmtepomp zijn de compressor en verdamper in de buitenunit geïntegreerd. De koelvloeistof blijft daardoor in een gesloten circuit in de buiten-unit waardoor er geen koeltechnische handelingen nodig. Dit vergemakkelijkt de installatie en het onderhoud én de installateur heeft daardoor geen F-gassen certificaat nodig. De buiten en binnen-unit zijn met warm waterleidingen met elkaar verbonden.

Elga Ace monoblock (hybride)

Mercuria Ace monoblock (hybride en all-electric)

Voordelen

 • Snel en eenvoudig installatieproces
 • Koelmiddel alléén in de buiten-unit
 • Géén F-gassen certificaat gerelateerde handelingen nodig

Nadelen

 • Groter dan een split warmtepomp
 • Kans op bevriezing van watergevulde leidingen bij langdurige stroomuitval tijdens vorst

Split-unit
lucht/water warmtepomp

De split-unit lucht/water warmtepomp onttrekt net als de monoblock energie uit de buitenlucht. De buiten- en binnenunit zijn bij deze variant verbonden door een koudemiddelleiding. Dat komt omdat de compressor en de verdamper in de buitenunit zitten, terwijl de condensor in de binnen-unit zit. Het koudemiddel circuleert daartussen via een gesloten systeem. Omdat er dus nu koelmiddel door de woning stroomt heeft de installateur een F-gassen certificaat nodig om een split-unit te mogen installeren.

Split-unit hybride warmtepompen

Split-unit elektrische warmtepompen

Voordelen

 • Veelal goedkoper dan monoblock
 • Kleinere buitenunit
 • Lichter en daardoor meer plaatsingsmogelijkheden
 • Geen kans op bevriezing door koelmiddel gevulde leidingen

Nadelen

 • F-gassen certificaat gerelateerde handelingen nodig

Bodem

water/water warmtepomp

Een bodem/water warmtepomp werkt met behulp van een buizensysteem. Dat kan zowel horizontaal als verticaal. De verticale variant wordt in Nederland het meest toegepast vanwege de vaak beperkt beschikbare ruimte om de woning. Bij deze variant gaan buizen als een gesloten, verticale bodemcollector, op een diepte van 40 tot 160 meter, in lussen de grond in. Door deze buizen wordt een mengsel van water en glycol (brine) gepompt waarmee warmte wordt onttrokken uit de bodem en naar de warmtepomp gestuurd. De warmtepomp verwarmt het water dan naar een temperatuur van 35-40 graden celcius.

Elektrische grondgebonden warmtepompen

Voordelen

 • Hoog rendement
 • Passief koelen in de zomer
 • Stil door het ontbreken van een buiten-unit

Nadelen

 • Kostbaar door het benodigde grondwerk
 • Moeilijk in te passen bij bestaande bouw
 • Bodemonderzoek voorafgaand aan de installatie
 • Kans op uitputting van de bron als er teveel energie wordt onttrokken