• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Aansluiten van de automatische (bij)vulinrichting

Lees op deze pagina hoe je de automatische bijvulunit op de Calenta Ace aansluit.

Calenta Ace Combi

De optionele automatische (bij)vulinrichting wordt bij een Calenta Ace combi direct onder de ketel gemonteerd. Dit gebeurt op de retouraansluiting en de sanitair koudwateraansluiting.

Calenta Ace dubbel-solo

De optionele automatische (bij)vulinrichting monteer je ook bij een Calenta Ace dubbel-solo direct onder de ketel, op de retouraansluiting en de koudwateraansluiting van het boilercircuit. Hiervoor leveren we een flexibele leiding met een lengte van 80 cm mee. Deze leiding verbindt je vanaf de bijvulinrichting met een koudwaterleiding. De flexibele leiding is geel aangegeven op de afbeelding hieronder.

Aansluiten automatische (bij)vulinrichting
Calenta Ace optie (links) en Calenta Ace dubbel-solo (rechts)

Instellen automatische (bij)vulinrichting

Controleer of de schakelaar op de bijvulinrichting in de stand AUTO staat. Voor gebruik in combinatie met de Calenta Ace staat deze schakelaar altijd in deze positie.

Instellen automatische (bij)vulinrichting

Elektrisch aansluiten

Iedere Calenta Ace is geschikt om er een automatische (bij)vulinrichting op aan te sluiten. Hiervoor is een aansluiting beschikbaar in het toestel. Deze is herkenbaar aan de tekst ‘Auto Fill’.

Elektrisch aansluiten automatische (bij)vulinrichting

Activeren

Controleer of de automatische bijvulinrichting is geactiveerd. Dit is het geval wanneer parameter AP014 op semiautomatisch bijvullen (1) of automatisch bijvullen (2) is ingesteld. Parameter AP014 staat standaard op 0 (= uitgeschakeld) ingesteld. Deze vindt je in het Installateursmenu in het menuhoofdstuk CU-GH08.

Automatisch bijvullen

Zodra de waterdruk daalt en 0,8 bar bereikt, start het automatisch bijvullen. Met parameter AP006 is deze minimale waterdruk instelbaar. De druk in de installatie wordt aangevuld tot de ingestelde maximale druk. Deze is standaard ingesteld op 2 bar; dit is instelbaar met parameter AP070. Alle genoemde instelparameters zijn te vinden in het Installateursmenu in het menuhoofdstuk CU-GH08.

Semi-automatisch bijvullen

Het semi-automatisch bijvullen werkt grotendeels hetzelfde als het automatisch bijvullen. Er is echter een duidelijk verschil. Zodra de waterdruk daalt en 0,8 bar bereikt, is op de ketel, de eTwist en de eTwist app een lagewaterdrukmelding zichtbaar. Vervolgens kan de gebruiker via de ketel, de eTwist of de eTwist app bevestigen dat het bijvullen daadwerkelijk kan beginnen.

e-Learning

Meer weten over de automatische (bij)vulinrichting? Volg dan de e-learning over dit onderwerp. Deze vindt je online via mijnremeha.nl.