• Website
  • Kennisbank
  • Actueel
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.
Geen resultaten gevonden.

Hal 12 stand D.010.
6 t/m 9 februari.
Ontmoet ons op VSK 2024.

Registreer je kaarten

VSK 2024.
Duurzamer
dan ooit.

Een betere leefomgeving, daar doen we het voor. Van installateurs trainen tot oplossingen voor een duurzaam binnenklimaat en een gezonde leefomgeving. Met producten die steeds zuiniger, slimmer en sneller te installeren zijn. Met tools die het installatieproces én onderhoud vergemakkelijken. Samen staan we voor een grote nieuwbouw- en renovatie-opgave. Een uitdagende opgave waar we elkaar voor nodig hebben.

Bestel kaarten  VSK Theater  

Onze innovaties
op de VSK.

Dit jaar introduceert Remeha diverse innovaties die de installatie vereenvoudigen en daarmee bijdragen aan het versnellen van de energietransitie.

Zo is er de Elga Ace All-in-one waarin het binnendeel van de warmtepomp en de HR cv-ketel tot één toestel zijn samengevoegd wat de installatietijd tot 30% verkort.

We verbreden ons warmtepomp portfolio tot 200 kW én hebben een aanvulling op ons assortiment monoblocks die zonder F-gascertificaat geïnstalleerd kunnen worden.

Nóg meer nieuws
Daarnaast maak je kennis met de nieuwe Calenta-Ace-Matic, de indak oplossingen, de qSense Plus regelaar die slim uit te breiden is met de Remeha Home Hub én de unieke Remeha bespaargarantie.

Elga Ace All-in-one - genomineerd voor VSK Award 2024

Elga Ace All-in-one.

Genomineerd voor de VSK Awards.

De Remeha Elga Ace All-in-one is genomineerd voor de VSK Awards 2024 en daar zijn we trots op! Ben je ook enthousiast? Breng vandaag nog jouw stem uit op de Elga Ace All-in-one in de categorie Installateurszaken.

Stem op de Elga Ace All-in-one

 

Duurzaam standconcept.

Een betere leefomgeving, daar doen we het voor. Met een uniek standontwerp laat Remeha zien dat verduurzaming bij Remeha verder gaat dan alleen de producten. Zo besparen we door slim (her)gebruik maar liefst 500m2 aan houtmateriaal. Wat overblijft krijgt een tweede leven. Expansievaten worden gebruikt als lampen, de bar is gemaakt van verpakkingsmateriaal en het gebruikte houtmateriaal wordt gedoneerd aan de opleiding Meubel- en interieurbouw van Aventus in Apeldoorn. Benieuwd naar onze stand?

Registreer hier je kaarten

 

Remeha Theater op de VSK.
Twintig presentaties.
Dertien verschillende thema's.

Op onze stand hebben we een eigen Remeha Theater, dagelijks gevuld met inhoudelijke presentaties om bezoekers te informeren en inspireren. Presentaties over innovaties en ontwikkelingen in de markt die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

Tijd / spreker Onderwerp
10.30 - 11.00
Rick Bruins
Remeha
De rol van hybride in de energietransitie
Hybride is vanaf 2026 de standaard. Dit heeft consequenties voor de hele keten. Welke oplossingen zijn er al, wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zorgen we dat mensen voldoende geschoold zijn om hier een rol in te kunnen spelen, waar kunnen mensen ondersteund worden zodat we met minder mensen toch deze transitie kunnen realiseren? Hoe zorgen we dat we er samen klaar voor zijn?
11.15 - 11.45
Ed IJtsma
IMI Hydronic Engineering
Waterzijdig inregelen van warmtepompen en hybride systemen in de woningbouw en utiliteit
Er is veel aandacht voor waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties, omdat het sinds 2020 verplicht is, maar ook omdat het veel comfortklachten voorkomt. In deze sessie gaan we in op de feiten en voordelen van (verplicht) waterzijdig inregelen van watergedragen Installaties.
14.00 - 14.30
Orin Tijsse Klasen
TKI Urban Energy
Verduurzamen van bedrijventerreinen
In deze presentatie word je meegenomen in de beleidsdoelstellingen voor verduurzaming van gebouwen in 2030 en 2050. Hoe staan we er nu voor? Welke innovaties zijn nog nodig om de doelstellingen te bereiken? En welke kansen biedt dit voor bedrijven?
14.45 - 15.15
Cezar de Jong
Breman Installatiefabriek
Versnellen van verduurzaming met standaardisatie en prefab
Om het tempo van de energietransitie en de verduurzaming van ons vastgoed fors te verhogen, zijn innovatieve concepten nodig. Hoe kunnen we de brug slaan tussen innovatie en versnelling in de wereld van verwarmingstechnologie? Breman heeft de indakhybride ontworpen, een innovatieve oplossing die niet alleen het huidige tempo behoudt, maar ook een verbeterbaar proces biedt om de overgang te versnellen.
15.30 - 16.00
Spencer Schols
Circ
Biogas als alternatief voor aardgas
Aardgas vormt nog steeds de basis. De ontwikkeling van duurzamere gasvormigen gaat echter snel. Met de ontwikkeling van BioTransformers zijn we in staat om energie uit voedsel om te zetten in biogas. Wat is de status hiervan en wat zijn de resultaten die we hiermee behalen?
Tijd / spreker Onderwerp
10.30 - 11.00
Jan-Maarten Elias
Energy Bridge
Praktijkervaringen verduurzaming collectieve stookinstallaties
In Nederland staan duizenden collectieve stookinstallaties bij zowel wooncomplexen, zorginstellingen en kantoren. Het is verstandig en logisch om elk vervangingsmoment van een ketel te gebruiken om te verduurzamen. Energy Bridge heeft zich gespecialiseerd in het verduurzamen van deze collectieve installaties, zoals blokverwarmingen in wooncomplexen. Deze presentatie gaat in op het proces dat een gebouweigenaar zoals een VvE of woningcorporatie doorloopt. En wat het resultaat is van hybride en all-electric oplossingen bij bestaande woon- en zorgcomplexen en kantoren.
11.15 - 11.45
Ed IJtsma
IMI Hydronic Engineering
Waterzijdig inregelen van warmtepompen en hybride systemen in de woningbouw en utiliteit
Er is veel aandacht voor waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties, omdat het sinds 2020 verplicht is, maar ook omdat het veel comfortklachten voorkomt. In deze sessie gaan we in op de feiten en voordelen van (verplicht) waterzijdig inregelen van watergedragen Installaties.
14.00 - 14.30
Felix Lacroix
RVO
Bewijsvoering te behalen resultaten hybride
In samenwerking met het ministerie van BZK en Smart Energy Foundation vindt een grootschalige, hoog frequente data monitoring plaats. Binnen dit project wordt de werking van 200 hybride warmtepompen in woningen gevolgd. De installaties zijn inmiddels 1 stookseizoen gemonitord en de hieruit voortkomende data is vastgelegd en geïnterpreteerd. RVO presenteert de inzichten van dit project.
14.45 - 15.15
Johan Bogert
Preworxs
Versnellen van verduurzaming met standaardisatie en prefab
Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen heeft Preworxs een indakoplossing ontwikkeld. De presentatie gaat in op de totstandkoming en het ontwerp van deze oplossing en hoe deze bijdraagt aan deze versnelling.
15.30 - 16.00
Guus Westgeest
Lochem Energie
Maurice Meulenbrugge - Remeha BV
Waterstofproject Lochem in de praktijk
Wat komt er allemaal bij kijken om een waterstof demonstratieproject op te starten en wat zijn de leereffecten na het eerste jaar?
Tijd / spreker Onderwerp
10.30 - 11.00
Rick Bruins
Remeha
De rol van hybride in de energietransitie
Hybride is vanaf 2026 de standaard. Dit heeft consequenties voor de hele keten. Welke oplossingen zijn er al, wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zorgen we dat mensen voldoende geschoold zijn om hier een rol in te kunnen spelen, waar kunnen mensen ondersteund worden zodat we met minder mensen toch deze transitie kunnen realiseren? Hoe zorgen we dat we er samen klaar voor zijn?
11.15 - 11:45
Coos Schouten
Schouten Techniek
Netcongestie: Hybride OffGrid als oplossing
Voor het modulair in aanbouw zijnde werk met ca 100 (arbeidsmigranten)woningen voorziet Schouten, in samenwerking met Remeha, in een oplossing voor de netcongestie. Een ontwikkeld simulatieprogramma vormt de start van het verdere ontwerp, dat met name slim gebruik maakt van bestaande, in omvang beheerste installatiecomponenten. Op deze wijze is de ontwikkelde oplossing fors duurzamer en niet duurder dan een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.
14.00 - 14.30
Peet van den Bergh
Remeha
Gevolgen van de per 1 januari 2024 gewijzigde ISDE subsidie
De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is per 1 januari 2024 gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de subsidies op onder andere warmtepompen en zonneboilers. Hoe ziet deze aangepaste subsidieregeling eruit en welke consequenties heeft dit voor de eindgebruiker?
14.45 - 15.15
Cezar de Jong
Breman Installatiefabriek
Versnellen van verduurzaming met standaardisatie en prefab
Om het tempo van de energietransitie en de verduurzaming van ons vastgoed fors te verhogen, zijn innovatieve concepten nodig. Hoe kunnen we de brug slaan tussen innovatie en versnelling in de wereld van verwarmingstechnologie? Breman heeft de indakhybride ontworpen, een innovatieve oplossing die niet alleen het huidige tempo behoudt, maar ook een verbeterbaar proces biedt om de overgang te versnellen.
15.30 - 16.00
Spencer Schols
Circ
Biogas als alternatief voor aardgas
Aardgas vormt nog steeds de basis. De ontwikkeling van duurzamere gasvormigen gaat echter snel. Met de ontwikkeling van BioTransformers zijn we in staat om energie uit voedsel om te zetten in biogas. Wat is de status hiervan en wat zijn de resultaten die we hiermee behalen?
Tijd / spreker Onderwerp
10.30 - 11.00
Rick Bruins
Remeha
De rol van hybride in de energietransitie
Hybride is vanaf 2026 de standaard. Dit heeft consequenties voor de hele keten. Welke oplossingen zijn er al, wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zorgen we dat mensen voldoende geschoold zijn om hier een rol in te kunnen spelen, waar kunnen mensen ondersteund worden zodat we met minder mensen toch deze transitie kunnen realiseren? Hoe zorgen we dat we er samen klaar voor zijn?
11.15 - 11:45
Coos Schouten
Schouten Techniek
Netcongestie: Hybride OffGrid als oplossing
Voor het modulair in aanbouw zijnde werk met ca 100 (arbeidsmigranten)woningen voorziet Schouten, in samenwerking met Remeha, in een oplossing voor de netcongestie. Een ontwikkeld simulatieprogramma vormt de start van het verdere ontwerp, dat met name slim gebruik maakt van bestaande, in omvang beheerste installatiecomponenten. Op deze wijze is de ontwikkelde oplossing fors duurzamer en niet duurder dan een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet.
14.00 - 14.30
Tiba Bultstra & Qi Draaisma
Dok88
Van e-installateur naar hybrid hero
Het van oorsprong elektrotechnisch installatiebedrijf Dok88 heeft in korte tijd haar activiteiten succesvol uitgebreid met het installeren van (hybride) warmtepompen. Weten hoe? Kom naar het Kennistheater. Tiba en Qi vertellen graag over welke stappen ze hiervoor gezet hebben.
14.45 - 15.15
Johan Bogert
Preworxs
Versnellen van verduurzaming met standaardisatie en prefab
Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen heeft Preworxs een indakoplossing ontwikkeld. De presentatie gaat in op de totstandkoming en het ontwerp van deze oplossing en hoe deze bijdraagt aan deze versnelling.
15.30 - 16.00
Maurice Meulenbrugge
Remeha
De toekomst van waterstof in de gebouwde omgeving.
Hoe kijkt Remeha tegen de waterstofeconomie aan en welke productontwikkelingen zijn er gaande? Gaat waterstof een grote rol spelen in de energietransitie?

De sprekers


Terugblik op VSK 2022


Leren. Ontdekken.
Vooruitgaan.